Maastricht Aachen Airport blijft open met een opdracht voor Gedeputeerde Staten

3 juni 2022

In de extra Provinciale Statenvergadering van 3 juni 2022 is besloten om Maastricht Aachen Airport open te houden. Er is een amendement ingediend dat door Provinciale Staten is aangenomen. Er is geen specifieke keuze gemaakt voor 1 van de 4 voorgelegde toekomstscenario’s, maar Gedeputeerde Staten hebben een opdracht gekregen van Provinciale Staten voor een aanpak in de geest van scenario 2 en 3.

In het amendement geven Provinciale Staten duidelijke kaders mee waardoor de hinder die de luchthaven veroorzaakt op de omgeving in de toekomst zal moeten afnemen door het verminderen van het aantal ernstig gehinderden. Voor de noodzakelijke renovatie van de start- en landingsbaan stellen Provinciale Staten de benodigde middelen ter beschikking. Voor het eind van 2022 moet er een uitgewerkte business case liggen en er dient een samenwerkingspartner gevonden te worden voor de exploitatie van de luchthaven.

Verder is in het amendement opgenomen dat er een royaal omgevingsfonds ingesteld moet worden ter vermindering van hinder in de directe omgeving. Tevens is aangegeven dat de meest vervuilende en geluidproducerende toestellen moeten worden uitgefaseerd.

De voorbereidingen voor de baanrenovatie worden conform planning voortgezet. Gedeputeerde Staten zullen in december de uitkomst van de gesprekken met een samenwerkingspartner en de uitgewerkte business case voorleggen aan Provinciale Staten.

Meer informatie