Andere datum openstelling subsidie innovatief MKB in zuidelijke provincies

3 juni 2022

De datum waarop aanvraag kan worden gedaan voor subsidie van het programma OPZUID van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is gewijzigd. Dat meldt de website waarop de aanvraag kan worden ingediend. De regeling, die geldt voor de programmaperiode van 2021 tot 2027, wordt vanaf 12 september open gesteld. Eerder werd de openstelling voor aanvragen in juni verwacht.

EFRO-programma OPZUID  2021-2027

Het EFRO-programma OPZUID 2021-2027 wil met de Europese subsidieregeling de ambitie van de Regionale Innovatie Strategie (RIS.3) van de drie zuidelijke provincies Zeeland, Noord Brabant en Limburg stimuleren. Op die manier wordt bij gedragen aan innovatieve oplossingen op de maatschappelijke thema’s energie, gezondheid, landbouw & voeding, grondstoffen en klimaat.

Voor MKB

Het programma is gericht op innovatieve MKB-bedrijven die zich met innovaties ten behoeve van de genoemde thema’s bezig houden. Daarnaast richt het programma EFRO-programma OPZUID  2021-2027 zich op het versterken van de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden in de drie provincies.

Aanvraag voor subsidie

Het moment van openstelling van de regeling is afhankelijk van de goedkeuring door de Europese Commissie van het programma alsmede van de officiële publicatie van de openstelling. Dit formaliseringsproces is nog niet afgerond waardoor de middelen voor potentiële aanvragers nog niet beschikbaar gesteld kunnen worden. Dit heeft er toe geleid dat de definitieve openstelling in september wordt verwacht.

De website www.stimulus.nl met informatie voor potentieel geïnteresseerde bedrijven alsmede de mogelijkheid tot het doen van een aanvraag, is al wel beschikbaar.