Tijdelijke opvang vluchtelingen Gouvernement

26 juli 2022

De Provincie Limburg vangt van eind juli tot uiterlijk 1 oktober zo’n veertig vluchtelingen op in ’t Lab. Dat is een bijgebouw van het Gouvernement aan de Maas. Deze mensen kunnen niet terecht in de reguliere opvangcentra van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Daarmee draagt de Provincie, in reactie op een verzoek van de voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (de burgemeester van Maastricht) op grond van een dringende opdracht van het Rijk, bij aan het verlichten van de druk bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar slapen dagelijks mensen buiten de poort in de open lucht.

Gouverneur Emile Roemer: “Het provinciebestuur voelt het als haar plicht om mensen in acute nood te helpen. Dat doen we tijdelijk en onder strikte voorwaarden. Er is sprake van een landelijke crisis waarbij wij snel en flexibel moeten handelen. Het college van Gedeputeerde Staten benadrukt wel dat er landelijk heel snel een structurele oplossing voor de opvangproblematiek gevonden moet worden.”

Tijdelijk en onder voorwaarden

De opvang van vluchtelingen is een taak van het COA. Deze kan de opvang van vluchtelingen momenteel niet aan. Het kabinet heeft de Veiligheidsregio's daarom opgedragen om te helpen. Met de Veiligheidsregio’s is afgesproken dat elke regio 225 vluchtelingen plaatst tot 1 oktober 2022. Dat geldt dus ook voor de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. De tijdelijke locatie ’t Lab wordt sober ingericht en is echt alleen bedoeld voor crisisnoodopvang. Deze plek blijft tot uiterlijk 1 oktober beschikbaar.

De inrichting, bemensing, catering en 24-uurs beveiliging van de binnen- en buitenruimte komt voor verantwoording en rekening van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Informatie omwonenden, ondernemers en werknemers

De verantwoordelijkheid voor de juiste communicatie naar omwonenden, omliggende bedrijven en organisaties ligt bij de gemeente Maastricht. De medewerkers van het Gouvernement zijn door de directie van de Provincie geïnformeerd over het tijdelijk andere gebruik van een deel van de kantoor- en vergaderruimtes en over wat dat betekent in de dagelijkse praktijk.

Wat is er voor de mensen te doen?

Er worden activiteiten georganiseerd op het gebied van dagbesteding. Dit doet de gemeente Maastricht in samenspraak met partners in de stad, zoals Maastricht Sport en vrijwilligersorganisaties.