Provincie Limburg steunt woningbouw in Eijsden-Margraten

8 juli 2022

Gemeente Eijsden-Margraten en de Provincie Limburg werken samen aan woningbouwplannen in Gronsveld, Sint Geertruid, Banholt en Margraten. Dit doen zij via de samenwerkingsagenda Kwaliteit Limburgse Centra. In de plannen worden sociale huurwoningen, tijdelijke woningen voor woonurgenten en zorgwoningen gerealiseerd. Hiermee wordt ingespeeld op de woonbehoefte van verschillende doelgroepen. Burgemeester Sjraar Cox, wethouder Jos Custers en gedeputeerde Lia Roefs ondertekenden daarvoor op donderdag 7 juli deze samenwerkingsagenda als officieel startschot van de samenwerking. Dit is alweer de 19e agenda die wordt ondertekend.

Gedeputeerde Lia Roefs:

Met deze Samenwerkingsagenda wordt een impuls gegeven aan de woningbouw van sociale huurwoningen in de kleine kernen van Eijsden-Margraten. Hiermee wordt niet alleen invulling gegeven aan de plaatselijke behoefte, maar wordt ook aandacht geschonken aan specifieke doelgroepen, zoals senioren. Bij het plan Kampweg ook aan zorgbehoevenden. Voor hen wordt een levendige en prettige leefomgeving gecreëerd met waardevolle voorzieningen binnen handbereik. Met de plannen in deze mooie gemeente zorgen we samen voor de juiste woning op de juiste plek.

Bijzondere samenwerking in Gronsveld

De bijdrage wordt gebruikt voor de herontwikkeling van de voormalige schoollocatie aan de Kampweg in Gronsveld. Voor deze locatie is gezocht naar een invulling die maatschappelijke meerwaarde heeft voor Gronsveld. En daarnaast bijdraagt aan de verbetering van het gebied.

Het resultaat is een bijzondere samenwerking tussen Grueles, Talent, sporthal ‘t Vroendel, Fysiotherapie Gronsveld en zorgorganisatie Envida. Er worden onder andere 20 zorgwoningen en 36 zorgplaatsen gebouwd. Hierdoor ontstaat aan de rand van Gronsveld een omgeving met maatschappelijke voorzieningen. Een plek waar het goed wonen, werken, leren en recreëren is. De bouwwerkzaamheden zijn al in april 2022 gestart.

Nog meer projecten

In Sint Geertruid, Banholt en Margraten worden in totaal ruim 30 sociale huurwoningen en tijdelijke woningen voor mensen in nood gebouwd.

De Provincie geeft een bijdrage van maximaal € 593.500,- voor de woningbouwplannen in deze Samenwerkingsagenda. De gemeente is zelf voor minimaal € 783.000,- aan zet. De totale investering door marktpartijen is ongeveer € 11,7 miljoen.