Limburg ziet mogelijkheden versnelling maatregelen tegen stroomcongestie

7 juli 2022

Limburg ziet voldoende mogelijkheden in het investeringsplan van Tennet voor het versnellen en vervroegen van maatregelen om de stop op uitbereidingen en aansluitingen op het stroomnetwerk voor grootverbruikers, zo snel mogelijk op te lossen. Dat blijkt na bestudering van het nieuwste investeringsplan (IP) van Tennet.

Geïnformeerd

Tennet heeft onlangs Limburgs gedeputeerde Van Gaans-Gijbels en speciaal coördinator transportschaarste Ben Voorhorst bijgepraat over de inhoud van de investeringsplannen. In deze gesprekken hebben TenneT en de provincie besproken welke maatregelen mogelijk zijn om de schadelijke aansluitingstop voor grootverbruikers zo snel mogelijk te beëindigen. Op basis van deze dialoog, is de Provincie Limburg overtuigd dat de door Chemelot en Midden- en Zuid Limburg gewenste oplevering van het 380kV station Graetheide in 2028/29 noodzakelijk en haalbaar is.

Constructieve houding

Verantwoordelijk gedeputeerde Van Gaans-Gijbels: “Ik ben verheugd over de constructieve houding, de gesprekken en samenwerking tussen provincies, gemeenten en overige betrokkenen enerzijds en Tennet anderzijds. Dit biedt ruimte om in gesprek te gaan over het investeringsplan van TenneT zodat voldoende comfort en borging geboden wordt, welke nodig zijn om de problemen voor de Limburgse samenleving, economie en energietransitie binnen noodzakelijke termijn op te lossen. Ik zie het IP dan ook als beginpunt voor verdere gesprekken over mogelijkheden voor een succesvolle en snelle aanpak door de heer Voorhorst.”

Onvoldoende zekerheden

De provincie voorziet onnodige risico’s voor de Limburgse samenleving als geheel en het Limburgse bedrijfsleven en de energietransitie in het bijzonder, indien de investeringsplannen van Tennet in de huidige vorm en het huidige tempo worden uitgevoerd, en dus ongewijzigd blijven. Het IP is gebaseerd op- en tot stand gekomen in de periode voorafgaand aan de aansluitingstop voor het netwerk in Limburg en Noord Brabant.

Gedeputeerde Van Gaans-Gijbels: “Het IP lijkt tot stand te zijn gekomen op basis van de situatie vóór de aansluitingstop voor grootverbruikers in Zuid Nederland. De realiteit in elektriciteitsinfrastructuur is recentelijk substantieel veranderd waardoor de eerder gestelde prioriteiten in gezamenlijkheid moeten worden herzien. Ondanks de constructieve en goede gesprekken lijken de investeringsplannen nog onvoldoende met deze dynamiek mee te bewegen.”

Toezegging provincie

Naast de mogelijkheden vanuit de provincie, heeft Tennet in recente gesprekken aangegeven dat enkele maatregelen mogelijk enkele jaren vervroegd kunnen worden in het geval vergunningen en inpassingen versneld worden. In overleg met het netwerkbedrijf komen gemeenten, betrokkenen en de Provincie Limburg tegemoet aan deze behoefte van Tennet door intensivering van de procedures. Daarmee kan de verduurzaming, uitbreiding en het aantrekken van nieuwe bedrijven in Limburg en de rest van Zuid Nederland doorgang vinden. De inspanningen van Tennet, de speciaal coördinator transportschaarste Ben Voorhorst en het kabinet zijn daarvoor cruciaal.