Veiliger, schoner en efficiënter vrachtvervoer

25 januari 2022

Vrachtvervoer in de zuidelijke provincies en op de goederencorridors in Limburg kan veiliger, schoner en efficiënter indien meer gebruik wordt gemaakt van innovaties en van de mogelijkheden voor samenwerking. Dat constateert het gezamenlijke mobiliteitsplatform van de provincies Limburg en Noord Brabant, SmartwayZ.NL. Het kennisplatform organiseert daarom online en off line evenementen om de nieuwste ontwikkelingen onder de aandacht te brengen van de logistieke sector. Samen met de provincie Noord Brabant, het Rijk en enkele markpartijen en gemeenten is de provincie Limburg betrokken bij SmartwayZ.NL

Veilige bandenspanning

Uit onderzoek blijkt dat sommige vrachtwagens niet rijden met de juiste bandenspanning. Dit is niet alleen onveilig maar te harde of te zachte banden kunnen ook leiden tot slijtage en onnodig energieverbruik. Om rijdende chauffeurs hierop te attenderen, kunnen vrachtbedrijven zich aansluiten bij een systeem dat automatisch afwijkingen aan banden detecteert. Via een signaal langs de weg of in een app krijgt de chauffeur direct een melding zodat hij of zij snel actie kan ondernemen en weer veilig de rit kan voortzetten.

Optimale belading

Ook houdt het team Smart Logistics van SmartwayZ.NL zich bezig met het uitwisselen en gebruik van verkeersgegevens en vervoersdata tussen overheden, verladers en transporteurs. Deze samenwerking maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat bestellingen gebundeld kunnen worden en vrachtwagens optimaal geladen worden. Dit kan leiden tot minder vrachtverkeer op de weg.

Vaker groen licht

Naast veiliger en efficiënter rijden door sensoren in de weg en door het optimaliseren van de belading middels samenwerking in de vervoersketen van productie, order en transport, wordt ook geëxperimenteerd met ‘slimme verkeerslichten’. Als de verkeerssituatie het toelaat, krijgt de naderende (vracht)chauffeur groen licht. Op deze manier stroomt het verkeer beter door en komt vracht met minder remmen en stoppen aan op de plaats van bestemming. Dat is niet alleen efficiënter en duurzamer maar ook veiliger.

Veiliger, schoner, efficiënter en lagere kosten

Gedeputeerde Maarten van Gaans-Gijbels heeft namens de provincie Limburg zitting in de programmaraad van SmartwayZ.NL en is verantwoordelijk voor het team Smart Logistics. Dit team houdt zich binnen het platform bezig met innovaties voor de logistieke sector: “Er zijn veel, vaak simpele en betaalbare of gratis oplossingen waarmee de verkeersveiligheid wordt verbeterd, de wegen minder druk worden en bedrijfskosten minder hoog worden. Het is dan ook van belang dat zo veel mogelijk gebruikers en overige belanghebbenden zich goed laten informeren om zo de beste keuzes kunnen maken.”