Rapport Commissie Bestuurscultuur in ontvangst genomen

28 januari 2022

Vrijdagmiddag 28 januari heeft gouverneur Emile Roemer, als voorzitter van het college van Gedeputeerde Staten, het eindrapport van de Commissie Bestuurscultuur in ontvangst genomen. Commissievoorzitter Arno Visser overhandigde het rapport dat de titel ‘Engelen bestaan niet’ draagt.

Gouverneur Roemer dankte de commissieleden voor de enorme inspanning die zij hebben geleverd. Alle 286 meldingen, van 144 melders, zijn door hen uitgebreid bekeken en van 30% van de meldingen is aanvullende informatie opgevraagd. Op dinsdag 1 februari maakt het college van GS een start met de bespreking van het rapport. Een toelichting aan Provinciale Staten volgt als die behandeling is afgerond en zal uiteraard tijdig beschikbaar zijn voor het moment dat PS het onderzoeksrapport wenst te bespreken.

Het complete rapport is te lezen op: www.limburg.nl/rapportbestuurscultuur

Achtergrondinformatie

Het Programma Bestuurscultuur is ingesteld om te komen tot een ‘foto’ van de Limburgse bestuurscultuur, inclusief een sterkte-zwakteanalyse. Dat levert bouwstenen op voor de doorontwikkeling van de bestuurscultuur in Limburg en voor het herstel van vertrouwen. Meer specifiek heeft het programma een tweeledig doel: het in kaart brengen van enerzijds mogelijke integriteitskwesties, onregelmatigheden en bestuurlijk deviante gedragingen in het openbaar bestuur van Limburg in de periode 2011 tot 2021 en anderzijds van de reeds getroffen maatregelen en best practices binnen de provincie Limburg, gericht op het bevorderen en waarborgen van een integer openbaar bestuur.

Medio 2021 heeft toenmalig gouverneur Remkes, als onderdeel van zijn bestuurlijke opdracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, een meldpunt en een daaraan gekoppelde onafhankelijke onderzoekscommissie ingesteld. Deze commissie bestaat uit Arno Visser (president van de Algemene Rekenkamer), Paul Frissen (decaan en bestuursvoorzitter Nederlandse School voor Openbaar Bestuur en hoogleraar bestuurskunde aan Tilburg University) en Kitty Nooy (voormalig hoofdofficier van justitie en thans consultant ethisch leiderschap).

Voor vragen aan de commissie kan contact worden opgenomen met Ronald van der Mark 06- 55364793 of r.vandermark@berenschot.nl