Provinciale bijdrageregeling voor zzp'ers in de culturele en creatieve sector

26 januari 2022

De regeling is bedoeld voor culturele en creatieve zzp’ers die in de periode 1 november 2021 tot en met 27 maart 2022 inkomstenderving hebben (gehad) vanwege de coronacrisis én niet in aanmerking zijn gekomen of komen voor financiële steunmaatregelen. Dit naar aanleiding van de bezorgdheid die diverse Statenfracties hierover hebben geuit via Statenvragen en tijdens de Statencommissie voor Cultuur en Samenleving. Het Huis voor de Kunsten Limburg voert de provinciale bijdrageregeling voor zzp'ers uit.

De regeling spitst zich toe op makers, artiesten en artistiek begeleiders die als zzp’er werkzaam zijn in de amateurkunst- en/of carnavalssector en zzp’ers die als conceptontwikkelaar of facilitair uitvoerder actief zijn in de kunsten-, erfgoed-, creatieve en carnavalssector. Zij kunnen vanaf maandag 14 februari 2022 om 09.00 uur tot en met dinsdag 15 februari 2022 om 17.00 uur een aanvraag indienen voor compensatie van inkomstenverlies, voor een ontwikkelingstraject of een nieuw amateurkunstproject.

Welke culturele en creatieve zzp’ers komen in aanmerking voor de bijdrageregeling?

Met het beschikbare budget van € 245.000,- spitsen we de regeling toe op de zzp’ers die het allerzwaarste getroffen zijn door de coronacrisis en geen gebruik konden of kunnen maken van financiële steunmaatregelen. Het gaat om culturele en creatieve zzp’ers die:

  • als kunstenaar, artiest, maker, artistiek begeleider en/of docent werkzaam zijn in de amateurkunst- en/of carnavalssector.
    of
  • als licht- en geluidtechnicus en/of -ontwerper, boeker, decorontwerper en/of -bouwer, rondleider, curator, tentoonstellingsontwerper en/of -bouwer, visueel maker, cameraman werkzaam zijn in de kunsten-, erfgoed-, creatieve, en carnavalssector.

Webinar met uitleg over de regeling

In een webinar, dat u van 1 tot en met 15 februari kunt bekijken via de website van Het Huis voor de Kunsten, lichten we de provinciale bijdrageregeling voor zzp’ers, de voorwaarden en de aanvraagprocedure toe.

Waarvoor kunt u een aanvraag indienen?

Bovenstaande culturele en creatieve zzp’ers kunnen een aanvraag tussen de €500,- en € 5.000,- indienen in één van onderstaande categorieën.

1. Compensatie

In de categorie ‘Compensatie’ kunnen culturele en creatieve zzp’ers een aanvraag indienen voor de inkomstenderving die zij door de coronacrisis hebben gehad of nog verwachten in de periode 1 november 2021 tot en met 27 maart 2022 (hele periode of een deel hiervan). Het inkomen moet in deze periode met minimaal 40% zijn gedaald. De inkomstenderving van minimaal 40% heeft betrekking op het totale inkomen. Daarbij gaat het dus ook om inkomsten uit zzp-werkzaamheden buiten de culturele en creatieve sector en/of werk in loondienst in of buiten de culturele en/of creatieve sector.

2. Ontwikkeling

In de categorie ‘Ontwikkeling’ staat het weerbaar(der) maken van culturele en creatieve zzp’ers centraal. In deze categorie kunnen zzp’ers een aanvraag indienen die hun professionele ontwikkeling bevordert of hun werkpraktijk beter laat aansluiten bij de nieuwe realiteit (bijvoorbeeld online repeteren of lesgeven). Het gaat om aanvragen waarmee een bijscholingstraject in de culturele en creatieve sector óf de aanschaf van materialen ten behoeve van de nieuwe werkpraktijk bekostigd kan worden.

3. Nieuw amateurkunstproject

In de categorie ‘Nieuw amateurkunstproject’ kunnen aanvragers een vergoeding krijgen voor de uren die zij investeren in een nieuw te ontwikkelen project op het gebied van amateurkunst. In de uitvoering van het project werkt de aanvrager bij voorkeur samen met een amateurkunstgroep (een amateurkunstvereniging of informele groep). De bijdrage is nadrukkelijk niet bedoeld als tegemoetkoming in productiekosten (aanschaf materialen, huur locatie etc.).

Hoe en wanneer kunt u een aanvraag indienen?

Behoort u tot de eerder genoemde doelgroepen en wilt u een aanvraag indienen? Bekijk dan op www.hklimburg.nl/bijdrageregeling de voorwaarden en bereid uw aanvraag alvast voor. Een aanvraag indienen doet u via het online aanmeldformulier dat vanaf maandag 14 februari 2022 om 09.00 uur tot en met dinsdag 15 februari 2022 om 17.00 uur online komt te staan op eerder genoemde website. Aanvragen kan dus in die periode.

Wanneer ontvangt u uitsluitsel?

Op dinsdag 15 februari 2022 om 17.01 uur sluit de indientermijn. Uiterlijk vrijdag 18 maart 2022 krijgt u te horen of uw aanvraag wordt toegekend of afgewezen. Toekenning vindt plaats als een aanvraag aan alle criteria voldoet en positief wordt beoordeeld. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld en toegekend, zolang het budget van de bijdrageregeling toereikend is.

Vragen of meer weten?

Op www.hklimburg.nl/bijdrageregeling vindt u alle informatie over de bijdrageregeling. Op dinsdag 1 februari plaatsen we een webinar online waarin we de provinciale bijdrageregeling voor zzp’ers uitleggen. Heeft u een vraag? Neem dan contact met op via bijdrageregeling@hklimburg.nl of 0475 399 299.


Vragen of meer weten?

20220126_FKBBXc_XIAE7wDg

Meer informatie over de bijdrageregeling is te vinden via: https://hklimburg.nl/bijdrageregeling