Enquêtecommissie presenteert haar rapport op 26 januari 2022

25 januari 2022

De provinciale enquêtecommissie inzake mogelijke belangenverstrengeling van voormalig gedeputeerde Koopmans, presenteert op woensdag 26 januari 2022 haar rapport. Commissievoorzitter Aleida Berghorst overhandigt het rapport aan de Commissaris van de Koning als voorzitter van Provinciale Staten. Vervolgens zal zij tijdens een persconferentie namens de commissie de bevindingen toelichten en terugblikken op de totstandkoming van het rapport.

De enquêtecommissie bestaat uit de Statenleden Aleida Berghorst (voorzitter), Kathleen Mertens (vicevoorzitter), Teun Heldens, Henk van der Linden en Ingrid Voncken-Janssen. De commissie is ingesteld om onderzoek in te stellen naar het handelen van voormalig gedeputeerde Koopmans in relatie tot zijn nevenfunctie bij J&T tussenholding en de met de Staten hierover gemaakte beheerafspraken, bijvoorbeeld op het dossier Meer Maas, Meer Venlo. Daarnaast onderzocht de commissie de wijze waarop hierop toezicht is gehouden. Het doel van de enquête is waarheidsvinding (wat is er gebeurd, tegen welke achtergrond (omstandigheden) vond dat plaats en – zo nodig, een analyse, wat zijn verklaringen?).

Voorafgaand aan deze persconferentie om 12:00 uur, wordt het eindrapport van de enquêtecommissie door de Commissievoorzitter Aleida Berghorst overhandigd aan gouverneur Emile Roemer.