Verdrag van Maastricht gevierd met jongerendialoog

3 februari 2022

Op maandag 7 februari is het precies dertig jaar geleden dat het Verdrag van Maastricht werd ondertekend in het gouvernement. Dit verdrag is een van de belangrijkste pijlers geworden onder de huidige EU. Om dit moment te markeren gaan jongeren in gesprek met de vicevoorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmermans, om te spreken over de toekomst van de EU.

Verdragstad Maastricht

Om stil te staan bij de 30ste verjaardag en vooruit te kijken op de mogelijkheden die de EU voor toekomstige generaties biedt, worden de komende maanden verschillende activiteiten gehouden in Verdrag-stad Maastricht. Zo zal op maandag 7 februari de vicevoorzitter van de Europese Commissie en provinciegenoot Frans Timmermans, met jongeren terugblikken op de uiteenlopende vormen van Europese samenwerking met burgers en bedrijven.

Volgende generatie

De jongeren zijn woonachtig in Limburg en de Belgische en Duitse grensregio’s en zijn allen geboren na 1992. Samen reflecteren de toekomstige generatie en de Europees bestuurder op de heersende politieke idealen ten tijde van ondertekening en hoe deze zich verhouden tot het Europa van nu.

Verdrag van Maastricht

In de provincie Limburg werd 30 jaar geleden historie geschreven. Het Verdrag van Maastricht is namelijk een mijlpaal geworden in de Europese geschiedenis. Met dit verdrag werd onder meer de Europese Unie (EU) opgericht en de euro en samenwerking kon worden uitgebreid naar veel nieuwe terreinen. Omwille van het grote belang voor de Europese geschiedenis, cultuur en identiteit ontving het Verdrag van Maastricht, het label van Europees cultureel erfgoed.

Limburg

Met het gesprek tussen de jongeren en Limburger Timmermans, faciliteert de provincie Limburg een dialoog met de volgende generatie Europeanen. Aanvankelijk zou deze bijeenkomst worden gehouden in het Limburgse kasteel Neercanne maar vanwege corona-restricties is het gesprek verplaatst naar de studio van de Europese Commissie in het Berlaymontgebouw in Brussel.

Livestream

Op 7 februari kan iedereen met interesse voor het onderwerp, aansluiten op deze intergenerationele dialoog over 30 jaar Europese samenwerking. Bekijk de livestream op 7 februari, tussen 11.00 en 12.30 uur:

Let op: de voertaal van dit event is Engels. Na afloop kan de livestream worden teruggekeken met Nederlandse ondertiteling op het YouTube-kanaal van Studio Europa Maastricht.