Provincie Limburg voorloper in terugdringen uitstoot busvervoer

3 februari 2022

De CO2-uitstoot van bussen in het Limburgse openbaar vervoer is met 90% gereduceerd. Ook wordt substantieel minder stikstof, roet en fijnstof uitgestoten. Recentelijk zijn de laatste bussen omgebouwd waardoor deze niet meer rijden op diesel of benzine maar op Hydrotreated Vegetable Oil (HVO). HVO is een biologische dieselbrandstof en wordt gemaakt uit onder meer plantaardige oliën en restafval uit vetten, zoals frituurvet.

Eerder dan verwacht

Met de ombouw van de laatste bussen, rijden in de provincie 95 bussen op stroom en ruim 130 bussen op HVO –ook wel bestempeld als ‘tweede generatie diesel’. Met de vergroening van de brandstof, wordt eerder dan verwacht een belangrijke stap gezet richting Zero-emissie, die de provincie aan de concessienemer heeft gesteld. Voorlopig wordt de resterende 10 % uitstoot door Arriva gecompenseerd.

Zichtbaar

Reizigers, verkeersdeelnemers en omwonenden langs de busroutes kunnen de bussen herkennen aan een sticker op de zijkant van de bussen. Deze sticker werd woensdag symbolisch op een van de omgebouwde bussen geplakt door verantwoordelijk gedeputeerde Maarten van Gaans-Gijbels (mobiliteit en klimaattransitie): "Als bestuur hebben we aan de concessienemer de voorwaarde gesteld om in 2026 busvervoer aan te bieden zonder uitstoot. Arriva heeft zich daar de schouders onder gezet.” Intussen wordt ook de vergroening van de lokale wensbussen in de provincie uitgerold. Verwacht wordt dat het merendeel van de wensbussen eind volgend jaar niet meer op fossiele brandstof rijdt.

Limburg koploper

Limburg is een van de eerste provincies waar het openbaar vervoer de uitstoot op deze schaal reduceert. Maarten van Gaans-Gijbels: “De bussen zijn omgebouwd om te kunnen rijden op HVO en op stroom. Mogelijk gaan bussen in de toekomst rijden op waterstof. Het is goed dat Arriva de ambitie van de provincie deelt. Het klimaat vraagt dat. In Limburg zijn we daarmee koploper. We laten namelijk zien dat het mogelijk is en daar ben ik als bestuurder trots op.”


Gedeputeerde Maarten van Gaans (mobiliteit en klimaattransitie)
De concessienemer voor het openbaar busvervoer in de provincie Limburg is eerder dan gepland, overgestapt van fossiele brandstof naar HVO en stroom.