Kosteloze hulp bij verduurzaming maatschappelijk vastgoed

15 februari 2022

De Provincie Limburg is een ontzorgingsprogramma voor kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren gestart. Dit programma loopt tot 1 januari 2024. Vastgoedeigenaren met maatschappelijk vastgoed kunnen gedurende de looptijd van het programma kosteloos ontzorgd worden wanneer zij het vastgoed verduurzamen. Hiervoor worden diverse duurzaamheidscoaches en projectfacilitators beschikbaar gesteld.

Afhankelijk van de behoefte en de vraag van de vastgoedeigenaar, bieden de duurzaamheidscoaches en projectfacilitators ondersteuning bij de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed. Zij kunnen onder meer een portefeuilleroutekaart, een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan of een energiescan maken. Daarnaast kunnen de ondersteuners de financieringsmogelijkheden in kaart brengen. De duurzaamheidsmaatregelen worden echter niet gefinancierd uit het ontzorgingsprogramma.

Intentieverklaringen

Kleine gemeenten (met minder dan 25.000 inwoners op peildatum 1 oktober 2020) zijn een belangrijke doelgroep van het programma; deze gemeenten bezitten namelijk vaak een groot deel van het maatschappelijk vastgoed. Op dit moment hebben vier van de veertien kleine Limburgse gemeenten een intentieverklaring ondertekend. Het is de verwachting dat de overige tien gemeenten zullen volgen.

Gesprekken

Duurzaamheidscoaches hebben recentelijk gesprekken gevoerd met de gemeenten. Daaruit is gebleken dat gemeenten behoefte hebben aan ondersteuning en ontzorging bij het verduurzamingsproces. Zo wordt samen de vastgoedportefeuille in kaart gebracht en van daaruit wordt een stappenplan gemaakt. Ook is duidelijk dat hulp bij het bestuurlijk besluitvormingsproces gewenst is, om zo te komen tot goede raadsbesluiten.

Soorten hulp

Niet alleen biedt het programma hulp bij het opstellen van een stappenplan, ook wordt gekeken hoe je een energielabel kunt aanvragen, wordt er maatwerkadvies voor een specifiek gebouw gegeven en wordt er hulp geboden bij de aanbestedingsleidraad om tot uitvoering te komen van de duurzaamheidsmaatregelen.

“Geld en milieu besparen”

Gedeputeerde Maarten van Gaans-Gijbels: “Als verantwoordelijk bestuurder voer ik regelmatig gesprekken over de mogelijkheden om gebouwen te verduurzamen. Ik word elke keer positief verrast hoe snel de ontwikkelingen op dit gebied gaan en welke mogelijkheden er zijn om gebouwen minder fossiele energie te laten verbruiken. Onze coaches weten daar alles van en kunnen gebouweigenaren en beheerders op maat gesneden hulp bieden. Daarmee wordt zowel geld als het milieu gespaard.”

Extra budget

Het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed, zoals scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen en rijksmonumenten, is belangrijk om de klimaatdoelstellingen te halen. Daarom heeft het kabinet bij Prinsjesdag aangekondigd 525 miljoen euro ter beschikking te stellen voor verduurzaming van maatschappelijk vastgoed.

  • Het grootste gedeelte, zo’n 340 miljoen euro, wordt besteed aan een subsidieregeling voor verduurzaming van maatschappelijk vastgoed, die in drie tranches zal lopen van halverwege 2022 tot halverwege 2024.
  • 125,5 miljoen euro gaat naar verduurzaming van verschillend rijksvastgoed.
  • Als laatste wordt 59,5 miljoen euro gebruikt voor uitbereiding van het Ontzorgingsprogramma voor vastgoedeigenaren.
  • Het al gestarte Ontzorgingsprogramma voor maatschappelijk vastgoed én het verduurzamingsprogramma van NOC-NSF worden verlengd.

Meer informatie

Alle informatie rondom de specificatie van doelgroepen, de voorwaarden en hoe de hulp van deze duurzaamheidsenergiecoaches en projectfacilitators kan worden ingezet, is hier te vinden: https://www.limburg.nl/onderwerpen/energie-duurzaamheid/@6320/ontzorgingsprogramma/