Evenwichtig samenleven met de bever

16 februari 2022

De bever is weer helemaal terug in het Limburgse landschap. Het dier vervult een belangrijke rol in de natuur omdat het verdroging tegengaat en het de biodiversiteit vergroot. Tegelijkertijd kan de aanwezigheid van de bever ook schade en overlast veroorzaken. Daarom heeft de Provincie Limburg de beleidslijn bever geactualiseerd. Inzet is het evenwichtig samenleven met de bever.

Minder verdroging

De bever is met een populatie van ongeveer 1100-1200 dieren begin 2021 weer aanwezig in alle geschikte wateren in Limburg. De bever is een strikt beschermde soort van de Europese Habitatrichtlijn. Door dammenbouw veranderen bevers het waterpeil; er ontstaan bevermeertjes en de stroomsnelheid voor de dam neemt af. Hierdoor veranderen de omstandigheden, wat andere soorten aantrekt en de biodiversiteit doet toenemen. In de drie droge jaren van 2018 tot en met 2020 hebben beverdammen ervoor gezorgd dat water langer werd vastgehouden, met name in de watergangen in Noord- en Midden-Limburg. Hierdoor behield een aantal vis- en libellensoorten hun leefgebied en hadden omringende landbouwgebieden minder last van opgedroogde watersystemen.

Richting maximale verspreiding

De Limburgse beverpopulatie groeit nog steeds, maar gaat langzaamaan richting de maximale verspreiding. Door de toegenomen populatie hebben -naast het Waterschap Limburg en agrariërs- ook anderen vaker schade door bevers, bijvoorbeeld particulieren, eigenaren van visvijvers en parken/kasteeltuinen en natuurbeheerders. Door het aanbrengen van preventieve middelen om bevers te weren of een andere gebiedsinrichting kunnen eigenaren en beheerders in veel situaties schade voorkomen of beperken. Wanneer dit niet lukt dan kan in bepaalde situaties worden ingegrepen. Bijvoorbeeld door de bever te verjagen op basis van een ontheffing faunabeheer.

Geert Gabriëls, gedeputeerde Natuur, Milieu en Erfgoed bij de Provincie Limburg: "De laatste tijd komen er steeds meer bevers voor in gebieden waar ook mensen wonen en werken. Dit zorgt voor mooie beelden van bevers op sociale media en helaas ook voor berichten over schade. Deze berichten nemen wij serieus en daarom gaan we als provincie aan de slag om Limburgers te helpen schade door bevers te voorkomen. Terwijl we ook oog houden voor de positieve eigenschappen van dit bijzondere dier in onze Limburgse natuur.”

Voorkomen en oplossen

De Provincie Limburg gaat eigenaren ondersteunen bij het voorkomen van schade omdat de bever een relatieve nieuwkomer is met een hoog beschermingsregime waar we nog mee moeten leren samenleven. Zo komt er meer voorlichting over preventiemogelijkheden en stelt de Provincie regelingen op die particulieren en agrariërs financieel ondersteunen bij de inzet van preventieve middelen.

De Provincie wil de schadegestuurde aanpak verbeteren en de administratieve lasten en kosten bij de uitvoering helpen verminderen. Uiteraard binnen de wettelijke mogelijkheden die er zijn en met de bescherming van de Limburgse beverpopulatie als belangrijke randvoorwaarde. De provincie gaat ook na of enkele Limburgse locaties in aanmerking kunnen komen als lokale nulstandgebieden. Bijvoorbeeld bij infrastructuur zoals dijken, wegen of spoorrails. Populatiebeheer, de omvang van de beverpopulatie in zijn algemeenheid beperken, is geen reële mogelijkheid voor de strikt beschermde bever.