Limburgs actieplan aanpak energiearmoede

14 december 2022

De energieprijzen zijn explosief gestegen waardoor meer huishoudens in Limburg het financieel zwaar hebben. Isoleren en verduurzamen van de woningen in Limburg zijn de belangrijkste stappen om de vraag naar energie te beperken en daarmee de hoge kosten voor huishoudens in te dammen. Provincie Limburg heeft een samenwerkingstraject geïnitieerd tussen het Rijk, gemeenten en woningbouwcorporaties om bij deze verduurzamingsopgave te ondersteunen. De oogst is een actieplan voor de aanpak van energiearmoede op middellange termijn waarmee vanaf januari 2023 wordt gestart.

Gedeputeerde Maarten van Gaans-Gijbels (Energie en Klimaat):

De noodzaak om woningen in Limburg versneld te isoleren is het afgelopen jaar fors toegenomen door de oorlog in Oekraïne. Steeds meer huishoudens hebben te maken met energiearmoede. Het Rijk en de gemeenten zijn daarvoor hoofdzakelijk aan zet en spelen daar op korte termijn ook al op in. De Provincie heeft nu een actieplan om de gemeenten te ondersteunen om energiearmoede ook op middellange termijn aan te pakken. Als Provincie willen we daarbij aanvullend te werk gaan op de vele maatregelen die al genomen worden en bieden we de helpende hand aan gemeenten en woningcorporaties.

Vijf sporen

De Limburg brede aanpak voor energiearmoede bestaat uit vijf sporen gericht op het ondersteunen van gemeenten en woningbouwcorporaties. De komende periode gaat de Provincie de mogelijkheden voor een centraal ondersteuningspunt verder verkennen met als doel de werkdruk van gemeenten te verlagen. Dat centrale ondersteuningspunt kan bepaalde algemene taken van gemeenten (en eventueel corporaties) overnemen. Het gaat om taken die eenmalig voor de gehele provincie uitgewerkt of voorbereid kunnen worden, in plaats van dat iedere gemeente dit zelfstandig moet doen.

In de aanpak van energiearmoede worden lokaal energiecoaches ingezet. Die inzet is vaak op verschillende manieren geregeld waardoor het doel, kwaliteit, de werkwijze en het resultaat per inwoner of gemeente kunnen verschillen. Een meer uniforme werkwijze, gezamenlijke taal en kwaliteitsmanagement helpen om de inzet van energiecoaches in Limburg beter te faciliteren. De Provincie gaat zich inzetten om de kennis en inzet van energiecoaches gelijk aan elkaar te maken, op te schalen en versnellen.

Verduurzaming van de woningen in Limburg is belangrijk om op middellange termijn energiearmoede tegen te gaan. Maar renovatie en verduurzaming kunnen een negatief effect hebben op beschermde plant- en diersoorten. Het is daarom voor woningcorporaties verplicht een flora-en-faunatoets uit te voeren. Het gebruik van soortenmanagementplanning kan een snellere voortgang betekenen. Voor een gebied of hele gemeente wordt dan eenmalig een onderzoek en ontheffing aangevraagd die voor een langere periode geldig is. Hiermee kunnen binnen een groot gebied verduurzamingsmaatregelen getroffen worden, zonder dat iedere keer opnieuw het tijdrovende traject van onderzoek en toestemming doorlopen moet worden. De Provincie gaat samen met woningbouwcorporaties, lokale partijen en gemeenten verder onderzoeken hoe dit proces versneld kan worden.

Naast deze drie sporen gaat de provincie ook aan de slag met de versnelde verduurzaming van vastgoed met maatschappelijke functies en starten we een leerkring en kennisplatform energiearmoede voor gemeenten en woningbouwcorporaties

Ondersteunende rol van de Provincie

Gemeenten zijn (in ondersteuning van het Rijk) aan zet om inwoners te faciliteren in de verduurzaming van hun woning en om de energielasten al dan niet tijdelijk te verlichten. Het Rijk stelt hiervoor miljarden richting gemeenten en inwoners ter beschikking. Als Provincie streven we er naar om aanvullend te werk te gaan op de vele maatregelen die al door het Rijk en gemeenten genomen worden. De rol van de Provincie is daarom gericht op het verzorgen van ondersteuning voor gemeenten, en het mogelijk maken van samenwerking tussen uitvoerende partijen.