Leenbedrag Ontwikkelfonds voor Limburgse zonne-energieprojecten verhoogd

12 december 2022

Limburgse energiecoöperaties kunnen voor de ontwikkeling van duurzame energieprojecten gebruik maken van het Ontwikkelfonds voor Energiecoöperaties. Het bedrag dat energiecoöperaties in Limburg uit dit fonds kunnen lenen voor de ontwikkeling van zonne-energieprojecten is verhoogd. Het afgelopen jaar is gebleken dat het maximale leenbedrag niet toereikend is om de kosten voor het opzetten van zonne-energieprojecten te dekken. Met de verhoging van het maximale leenbedrag naar €535.000,- kan het Ontwikkelfonds beter aansluiten op de vraag van energiecoöperaties.

Limburg werkt aan een nieuwe energiemix. Het gebruik van fossiele energie neemt de komende jaren steeds meer af en dus wordt er in gezet op alternatieve bronnen voor energie. Energie opgewekt uit zon en wind zijn groene alternatieven. Met het Ontwikkelfonds wordt sinds 2021 landelijk uitvoering gegeven aan de ontwikkeling van zonne- en windenergieprojecten door energiecoöperaties. Het Ontwikkelfonds is in 2021 opengesteld in Limburg voor aanvragen van energiecoöperaties. Provincie Limburg draagt € 1,25 miljoen bij aan het fonds. Het Rijk verdubbelt dit bedrag tot € 2,5 miljoen.

Uit een landelijke evaluatie van het eerste jaar is gebleken dat het oorspronkelijke maximale leenbedrag voor zonne-energieprojecten niet (meer) toereikend is. Reden hiervoor is dat de kosten voor het opzetten van projecten stijgen doordat bijvoorbeeld oplossingen gevonden moeten worden voor de netcapaciteit en opslag van energie. De verruiming van het leenbedrag geeft de mogelijkheid om meer ambitieuze lokale initiatieven tegemoet te treden waarbij de inwoners van Limburg ook betrokken worden en de kans krijgen om deel te nemen. Energiecoöperaties kunnen grotere zonprojecten ontwikkelen of een groter aandeel nemen in de samenwerking met ontwikkelaars.

Gedeputeerde Maarten van Gaans-Gijbels (Energie en Klimaat):

Het aantal energiecoöperaties en initiatieven voor zonne-energie groeit gestaag. Door het maximale leenbedrag voor zonprojecten te verhogen kunnen we blijven inzetten op het optimaal benutten van kansrijke projecten in lokaal eigendom en daarmee zo veel mogelijk duurzame energie opwekken.

Via het Ontwikkelfonds kunnen energiecoöperaties geld lenen als zij beginnen met een energie-opwekproject en in de fase zitten waarin ze nog niet weten of het project door kan gaan. In die projectfase worden veel kosten gemaakt voor specialistisch onderzoek, aanvragen van vergunningen en juridisch advies om tot een goed projectplan te komen. Ook is het mogelijk om geld te lenen voor ondersteuning door een projectbegeleider. Projecten die in aanmerkingen komen voor een lening uit het fonds zijn de grotere zon- en windprojecten die bij realisatie (grotendeels) in eigendom van energiecoöperaties komen en die in totaal minimaal € 500.000 gaan kosten.

Energiecoöperaties die een lening willen aanvragen bij het Ontwikkelfonds kunnen voor advies en hulp bij het indienen van de aanvraag terecht bij Projectbureau REScoop Limburg. De uitvoering van het verstrekken van leningen uit het fonds is in handen van Stichting Nationaal Groenfonds en Energie Samen, de landelijke koepel en belangenvereniging van energiecoöperaties. Aanvragen kunnen worden ingediend via windenzon.energiesamen.nu.