Euregionale taskforce versterkt kandidatuur Einstein Telescope

13 december 2022

Een taskforce vanuit België, Duitsland en Nederland gaat alle huidige en toekomstige informatie van betrokken overheden bundelen om daarmee aan een sterke, gezamenlijke kandidatuur voor de Einstein Telescope te werken. Ook brengt deze taskforce in kaart welke stappen er nog moeten worden gezet om in 2025 de concrete kandidatuur van de grensregio met een bidbook in te dienen.

Dat hebben ministers, bestuurders, topambtenaren en wetenschappers uit de drie landen afgesproken tijdens een rondetafelgesprek op 13 december in Bonn. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de grensoverschrijdende samenwerking op weg naar een sterk bidbook.

Voor Nederland zaten onder andere minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), gouverneur Emile Roemer en gedeputeerde Stephan Satijn (economie, innovatie) aan tafel. Verder waren bestuurders en vertegenwoordigers vanuit (federaal) Duitsland, Noordrijn-Westfalen, Vlaanderen, Wallonië, de Duitstalige gemeenschap in België, (federaal) België en de Benelux aanwezig. Zij werden over de kansen en over de stand van zaken op wetenschappelijk gebied bijgepraat door directeur Stan Bentvelsen van Nikhef, professor Achim Stahl van de RWTH Aken en Han Dols van CERN.

Op wetenschappelijk gebied wordt al langer samengewerkt aan de voorbereidingen voor een Einstein Telescope door onder andere de universiteiten van Maastricht, Aken, Luik, Hasselt, Leuven en Nikhef.

Gedeputeerde Stephan Satijn, die de Einstein Telescope in zijn portefeuille heeft, benadrukte het belang voor de regio:

De Euregio Maas-Rijn is een Europese toptechnologieregio, met tal van universiteiten en een concentratie van hightechbedrijven. Het is ook een verbluffend mooie en gastvrije plek voor wetenschappers en de meer dan 1.700 mensen die een baan in en rond de telescoop zullen vinden.

Gouverneur Emile Roemer, voorzitter van de Euregio Maas-Rijn, ziet veel kansen in de grensoverschrijdende samenwerking.

België, Nederland en Noordrijn-Westfalen steunen al langer gezamenlijk projecten ter voorbereiding van de Einstein Telescope. Denk daarbij aan de ET Pathfinder, een prototype van de Einstein-telescoop. Ook voor geologische studies om de locatie te bepalen en voor de bevordering van high techbedrijven lopen projecten.

Alle deelnemers aan het gesprek zien grote kansen voor de Einstein Telescope en kijken terug op een goede bijeenkomst waarin een belangrijke stap is gezet.

De Duitse NRW-minister Nathanael Liminiski (Europese Zaken) en gastheer van de bijeenkomst: "De Einstein Telescope heeft grote economische potentie en dat komt ook ten goede aan de mensen in de regio. Tegelijkertijd biedt deze grensregio met zijn rijke wetenschaps- en onderzoekslandschap, de vele bedrijven met expertise in de hightechsector en de steun van de aangrenzende landen en regio's ideale omstandigheden voor de uitvoering van het project."

De Nederlandse minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap): “De Einstein Telescoop is een fantastisch project. Voor de wetenschap, maar zeker ook voor het grensgebied tussen Limburg, Noordrijn-Westfalen, Vlaanderen en Wallonië. In Bonn hebben we vandaag afgesproken een mooie volgende stap te zetten naar het vormen van een consortium om deze telescoop ook daadwerkelijk naar onze regio te halen. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat de Euregio Maas-Rijn de locatie wordt van de Einstein Telescoop.”

Directeur Stan Bentvelsen van Nikhef, tevens hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam: “Dit is een belangrijke stap. Het is goed om te zien dat aan wetenschappelijke kant geen grens bestaat, maar dat ook de overheden in de drie landen grensoverschrijdend op belangrijke niveaus de klokken gelijk zetten en de stappen op elkaar afstemmen. Deze taskforce is daarin een belangrijke motor.”