Ook in 2023 Doortrappen in Limburgse gemeenten

22 december 2022

’Veilig fietsen tot je honderdste’, dat is het doel van het project Doortrappen. Veel ouderen zijn kwetsbaar in het verkeer. Om toch lang door te kunnen fietsen krijgen ouderen in dit project handige tips en tricks om veilig de weg op te gaan. Onder het motto ‘niet afstappen, maar doortrappen’ kunnen Limburgse gemeenten, ondersteund door de Provincie Limburg, ook in 2023 inzetten op de veilige verkeersdeelname van ouderen middels een subsidie.

Het doel van het project doortrappen is dat het aantal fietsongevallen afneemt en ouderen langer mobiel en vitaal blijven. Met Doortrappen wil de Provincie in samenwerking met gemeenten ouderen bewust maken van het aspect fietsveiligheid en hen (weer) veilig en fit op de fiets krijgen en houden. Samen met lokale partijen zoals ouderenverenigingen, fietsenmakers, fysiotherapeuten, VVN en Fietsersbond worden activiteiten zoals informatiebijeenkomsten, ebike-trainingen en groepsfietstochten georganiseerd.

Gedeputeerde Maarten van Gaans-Gijbels (Mobiliteit en Infrastructuur) en tevens voorzitter van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL):

Veel ouderen fietsen graag, en willen graag blijven fietsen. Dat is belangrijk want fietsen is gezond en zorgt ervoor dat ouderen langer zelfstandig blijven. Maar ouderen zijn ook kwetsbaar in het verkeerNog steeds blijven ouderen betrokken bij verkeersongevallen. Het programma Doortrappen helpt ouderen zolang mogelijk veilig te blijven fietsen. Inmiddels doen 12 gemeenten in Limburg mee. Hoe meer gemeenten gaan deelnemen aan Doortrappen des te meer senioren we kunnen bereiken. Daarom ben ik blij dat er ook in 2023 subsidie beschikbaar is voor Doortrappen.

Doortrappen is een landelijk programma van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met als doel om senioren veiliger te laten fietsen. Gemeenten kunnen met ondersteuning van de Provincie Limburg en het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL) het programma Doortrappen met lokale partners uitvoeren. Het voorkomen van ongevallen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Samen maken we van de nul een punt!