Start gemaakt met uitrol waterstoftankstations in Limburg

7 april 2022

Vandaag hebben gedeputeerde Maarten van Gaans-Gijbels en burgemeester Ryan Palmen van Horst aan de Maas, het 1ste waterstoftankstation van Limburg geopend. Dit deden zij door samen met de algemeen directeur van Vissers Energy Group, een bedrijfsauto te tanken met waterstof. De provincie steunde dit initiatief eerder ook al middels een brief aan de Europese Unie.

Waterstof versus benzine & diesel

Duurzaam geproduceerde waterstof speelt een belangrijke rol in de Limburgse energietransitie van fossiele brandstoffen, waaronder diesel en benzine, naar schone brandstof. De provincie steunt de komst van toekomstige tankstations in de provincie, welke een locatie krijgen in de buurt van de belangrijkste goederencorridors. Daarnaast richt de provincie zich met ondersteuning op logistieke hubs.

Vanuit landelijk beleid wordt er nadrukkelijk ook gekeken naar de ‘zero emissie stadslogistiek’, waarvan Maastricht een voorbeeld is. In dit laatste programma wordt nadrukkelijk niet alleen gekeken naar tanklocaties, maar ook naar de stimulering van waterstof aangedreven.

Overstap naar waterstof

Maarten van Gaans-Gijbels: “Er zijn verschillende redenen om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. Zo is het niet alleen goed tegen de uitstoot en goed voor het klimaat; het is op lange termijn ook goedkoper en maakt Nederland minder afhankelijk van het buitenland. De provincie richt haar energiebeleid dan ook niet alleen op zuiniger energiegebruik maar ook op de overstap naar schonere energie. Voor de vervoerders in de provincie betekent dat, dat ze over moeten stappen op elektrisch rijden of waterstoftanken. Limburgse ondernemers laten vandaag zien dat deze overstap ook kansen biedt. Dat ondersteun ik natuurlijk van harte.”

Logistiek en waterstofaanbieders

Van Gaans-Gijbels wijst er verder op dat vervoerders, zoals bijvoorbeeld taxi’s, pakketbezorgers en overige vervoerders enerzijds en de aanbieders van waterstof anderzijds, niet op elkaar moeten wachten.

Door samen te werken en afstemming te zoeken weten aanbieders zeker dat ze vanaf de opening voldoende klanten zullen hebben voor het afnemen van waterstof"

Waterstofgedreven economische regio

Onlangs werd in het Gouvernement aan de Maas al de aftrap gegeven van een project waarin Belgische, Nederlandse en Duitse MKB-bedrijven, die betrokken willen worden bij de productie, de distributie of de overstap naar waterstof wordt opgeroepen kennis en ervaring te delen in een grensoverschrijdend initiatief (Interreg EMR H2 Booster project). Hierbij gaat het niet alleen om waterstof voor de vervoerssector maar ook om waterstof voor de rest van de economie.

Deltacorridor voor aanvoer waterstof

Belangrijk onderdeel voor de overstap op waterstof, is de komst van de Deltacorridor. Dit is een buizenstelsel vanuit het westen van het land, via Noord Brabant naar Limburgse chemiecluster Chemelot en Duitsland. Door deze buizen kan veilig, snel en goedkoop onder meer schoonopgewekte waterstof naar Limburg worden getransporteerd.


Gedeputeerde Maarten van Gaans-Gijbels opent 1ste waterstoftankstation in Limburg

Gedeputeerde Maarten van Gaans-Gijbels (rechts) opent 1ste waterstoftankstation in Limburg in Horst met directeur Vissers (links)