Regionaal consortium jaagt gebruik waterstof door MKB aan

21 april 2022

Het ‘EMR H2 Booster’ consortium roept kleine en middelgrote ondernemingen in de Euregio Maas-Rijn (EMR) op, zich aan te sluiten bij de transitie richting waterstof (H2). Om deze ontwikkeling een impuls te geven werd onlangs in het Gouvernement in Maastricht de aftrap gegeven van het Interreg EMR H2 Booster project. Negen verschillende partners uit Wallonië, Vlaanderen, de regio Aken en Limburg hebben zich verenigd in het consortium, met als doel een impuls te geven aan MKB bedrijven die stappen zetten naar de inzet van waterstof.

Waterstof als schone energiebron

Naast elektriciteit zal ook duurzaam geproduceerde waterstof in de toekomst een belangrijke energiebron zijn. Om de overstap van fossiele brandstof naar waterstof een impuls te geven, biedt het EMR H2 Booster consortium bedrijven de komende 18 maanden kennis, ervaring en de mogelijkheid om partnerbedrijven (over de grens) te vinden en proefprojecten op te stellen waarmee een begin wordt gemaakt voor grootschaligere overstap naar een waterstofgedreven economie in Limburg en de aangrenzende regio’s.

Europese steun voor Limburg en grensregio’s

Het consortium ‘EMR H2 Booster’ bestaat uit regionale ontwikkelingsorganisaties, organisaties in het cluster waterstof en een kennisinstituut. Het gremium combineert daarmee enerzijds ruime ervaring in de waterstofsector met kennis van het lokale midden- en kleinbedrijf anderzijds.

Het programma wordt onder meer financieel ondersteunt uit Europese Interreg fondsen en cofinanciering door enkele partners. De middelen zullen komende maanden onder meer ingezet worden voor het in-kaart-brengen van de aanwezige kennis, ervaring en plannen. Bedrijven die interesse hebben kunnen zich digitaal aanmelden op de website van het consortium.

Routekaart in 4 delen

Op basis van de vergaarde kennis uit de eerste fase van het project, worden in de tweede fase bedrijven uit de drie landen aan elkaar gekoppeld en proefprojecten opgesteld, welke met behulp van het consortium gerealiseerd kunnen worden. In de derde fase zal in elke regio een evenement georganiseerd worden, waar kennis en ervaring over de projecten uit de tweede fase gedeeld worden. Tot slot zal in de laatste fase een visie en routekaart worden ontwikkeld voor de lange termijn, zodat de ‘EMR H2 Booster’ en het ecosysteem van waterstofgedreven MKB-bedrijven zich na afloop van dit project verder kunnen ontwikkelen.

Internationale partners voor Limburg

Het project ontvangt, naast Europese financiering uit het Interregprogramma, ook grensoverschrijdende cofinanciering vanuit de provincies Limburg en Noord-Brabant, het ministerie van Economische Zaken & Klimaat, de Waalse overheid en de overheid van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen.

Daarnaast zijn een reeks van uiteenlopende partners aan het consortium verbonden waaronder Stadt Aachen, de Limburgse ontwikkelingsmaatschappij LIOF, de Vlaamse ontwikkelingsmaatschappij POM Limburg, het Waalse innovatie- & duurzaamheidscluster TWEED, de industrie & handelskamer IHK Aachen, de Universiteit Hasselt, SPI en de Waterstof Coalitie Limburg. Ook Regio Parkstad heeft haar steun uitgesproken. WaterstofNet zal het project komende.


Gedeputeerde Maarten van Gaans-Gijbels

“Om te voorkomen dat energie in de nabije toekomst onbetaalbaar wordt vanwege maatschappelijke kosten, vanwege klimaatverandering of vanwege geopolitieke onrust, moet er een omslag komen in onze energieopwekking en ons energiegebruik. Duurzaam geproduceerde waterstof zal in de toekomst een prima alternatief zijn voor fossiele brandstoffen zoals olie en gas. Het consortium bundelt daarom de krachten om de euregionale waterstofeconomie te versterken en ambities concreet te maken. Ondernemingen doen er dan ook verstandig aan om zich zo vroeg mogelijk aan te sluiten bij dit consortium om zodoende zo vroeg mogelijk te verkennen welke kansen en mogelijkheden waterstof voor hen biedt. Op die manier hebben ze over een paar jaar een duurzame voorsprong op het bedrijfsleven buiten deze samenwerking. Het consortium van negen verschillende partners nodigt kleine en middelgrote bedrijven in de Euregio Maas-Rijn dan ook uit mee te doen.”

Gedeputeerde Maarten van Gaans-Gijbels

Op het Gouvernement aan de Maas gaf gedeputeerde van Gaans-Gijbels met verschillende partners en betrokkenen de aftrap voor het stimuleren en samenwerken van het gebruik van waterstof door het MKB in Limburg en de grensstreek in België en Duitsland.