Mijlpaal strategische gebiedsvisie omgeving Chemelot

6 april 2022

Ruim een jaar is met veel partijen gewerkt aan de totstandkoming van de Strategische gebiedsvisie voor de omgeving van Chemelot. Eind 2021 is deze visie vastgesteld in de gemeenteraden van Sittard-Geleen en Stein, door Gedeputeerde Staten van Limburg en de directies van Chemelot, DSM en Brightlands Chemelot Campus. Deze mijlpaal is op 6 april 2022 gevierd met het planten van een boom op Graetheide en een gezamenlijke toost op een mooi verloop van het proces.

Met het vaststellen van de gebiedsvisie is een stevige basis gelegd voor de uitvoeringsagenda. Samen met alle betrokken partijen wordt de komende jaren gewerkt aan een vitale economie en een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving van Chemelot.

Meer informatie is te lezen op de pagina 'Stra­te­gi­sche ge­bieds­vi­sie om­ge­ving Che­me­lot'.