Koninklijke onderscheiding voor 223 verdienstelijke Limburgers

26 april 2022

Met de viering van Koningsdag 2022 worden vandaag aan 223 verdienstelijke burgers in de provincie Limburg de versierselen uitgereikt die horen bij een Koninklijke onderscheiding. Deze Limburgers zetten zich al jaar en dag in voor onder meer sport-, muziek-, heemkundeverenigingen, parochies, stichtingen of als mantelzorgers. Daarmee vervullen zij een belangrijke rol in de Limburgse samenleving. Bij de Algemene Gelegenheid krijgen zij waardering voor hun jarenlange inzet.

De 223 onderscheidingen zijn toegekend in de volgende categorieën:

  • 190 personen worden Lid in de Orde van Oranje-Nassau
  • 31 personen worden Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, waarvan twee met de zwaarden
  • 2 personen worden Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Ieder jaar vindt bij gelegenheid van Koningsdag de lintjesregen plaats. Op deze bijzondere en feestelijke dag ontvangen Limburgers die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving een Koninklijke onderscheiding.

Bijzondere onderscheidingen

De heer en mevrouw Huls-Mahr uit de gemeente Kerkrade zijn vandaag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Sinds 1996 hebben zij als pleegouders kinderen met een beperking opgevangen, begeleid, verzorgd en een warm en veilig thuis geboden.

Mevrouw Sipkema-van Geel uit de gemeente Sittard-Geleen is vandaag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zij zet zich vanaf 2006 in voor afasiepatiënten. Dit zijn mensen met een taalstoornis door niet aangeboren hersenletsel (NAH). Mevrouw Sipkema-van Geel is oprichter van de afasiesoos, actief voor Burgerkracht Limburg en de WMO-raad Sittard-Geleen. Op deze manier levert zij een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van zorg op het gebied van niet aangeboren hersenletsel.

De heer Nijssen uit de gemeente Stein is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij was (meester-)glasblazer, glasinstrumentmaker en glastechnoloog bij DSM en Brightlands Chemelot Campus. Vanwege de complexiteit van de opdrachten in zijn vakgebied geniet hij grote bekendheid. Ook is hij vrijwillig actief voor diverse verenigingen en als mantelzorger.

De heer Hoes uit de gemeente Maastricht is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn vrijwillige verdiensten. In het verleden was hij onder meer bestuurlijk actief voor COC Nederland, Design Academy Eindhoven en het Centrum Informatie en Documentatie Israël. Tot op heden is de heer Hoes actief voor de stichting Maastrichtse Mensenrechtenprijs, Stichting United World Colleges Maastricht, Nationaal Comité 4 en 5 mei en de VVD.

De heer prof. drs. Masclee, woonachtig in de gemeente Eijsden-Margraten is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij was werkzaam als hoofd van de afdeling maag-, darm- en leverziekten bij het Maastricht Universitair Medisch Centrum en hoogleraar aan de Universiteit Maastricht. Daarnaast was hij actief in diverse nevenfuncties op het gebied van gastro-enterologie. De heer Masclee heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het verbeteren van het begrip voor en de behandeling van patiënten met maag- darm- en leverziekten en het onderwijs op dit gebied.

Koninklijke onderscheidingen
Algemene gelegenheid 2018 2019 2020 2021 2022
Totaal 249 244 268 260 223
Lid in de Orde van Oranje-Nassau 219* 211 239 233 190
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau 29 28 27 26 31***
Officier in de Orde van Oranje-Nassau 1 5 2** 1 2
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw 0 0 0 0 0

* waarvan een persoon Lid in de Orde van Oranje-Nassau met de Zwaarden
** waarvan een persoon Officier in de Orde van Oranje-Nassau met de Zwaarden
*** waarvan twee personen Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de Zwaarden