State of the Union biedt kansen voor Limburg

17 september 2021

De plannen die Europese Commissie voorzitter Ursula Von der Leyen vandaag op hoofdlijnen in de State of the European Union uiteenzette, hebben ook invloed op de inwoners, bedrijven en organisaties in de provincie. Gedeputeerde Maarten van Gaans voor gedeputeerde Europese Zaken: “De plannen van de EU sluiten aan bij de ambities van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten. Maar om deze concreet te maken voor de samenleving, is substantiële steun vanuit het kabinet en de EU voor de Limburgse initiatieven belangrijk.”

Grensoverschrijdende aanpak gezondheid en ondersteuning MKB

Zo pleitte Von der Leyen onder meer voor grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van gezondheid. Volgens de Commissievoorzitter heeft het coronavirus laten zien dat risico’s voor de gezondheidszorg zich niet laten tegen houden door landsgrenzen. Von der Leyen prees de Europese financiële ondersteuning voor het MKB via het programma SURE. Echter; zelfstandigen die in het ene land wonen maar in een ander land werken, vielen helaas buiten Europese en nationale regelingen. Hierdoor werd deze groep vanuit de EU niet ondersteund.

Op het hoogtepunt van de crisis ervoeren veel Limburgse grensarbeiders en vooral ZZP-ers dan ook de beperkingen aan de grenzen met de regio’s in België en Duitsland. Dit zorgde voor veel praktische en financiële problemen. Von der Leyen haalde in haar toespraak de bescherming van de buitengrenzen van het Schengengebied aan maar daarbij is het voor grensregio’s van belang om de regels van de binnengrenzen van Schengen te herzien, waardoor dergelijke problemen voor mogelijk toekomstige crises worden voorkomen.

Steun voor energietransitie

Ook kan de Limburgse samenleving profiteren van verschillende programma’s binnen de Green Deal –het brede programma voor onder meer energietransitie, verduurzaming en gezonder leefmilieu. Von der Leyen benadrukte dat de Europese Green Deal om “veel meer gaat dan alleen het terugdringen van emissies”. Zo wil de Europese Commissie een systemische modernisering van de economie, samenleving en industrie. Gedeputeerde Europa Maarten van Gaans: “De plannen van de Europese Commissie laten zien dat het beleid en de energieplannen van de provincie goed aansluiten bij de wettelijk vastgestelde ambities van de EU.”

Maar er ligt ook een opgave voor Limburg. Zo benadrukte de Commissievoorzitter dat de EU de klimaatneutraliteit tegen 2050 als wettelijk verplichting heeft vastgesteld. Om dit te realiseren zal de Commissie het komende half jaar onderhandelen over dertien wettelijke voorstellen. Wanneer deze zijn aangenomen heeft de provincie een belangrijke uitvoerende taak hierin.

Digitalisering van uiterst belang

Von der Leyen benadrukte verder het belang van digitalisering. In NextGenerationEU zal zelfs meer dan 20% van het budget hieraan besteed worden. Om hiervoor in aanmerking te komen moeten de EU-landen een Recovery and Resilience Plan indienen. Van Gaans: “Hier liggen duidelijke investeringskansen voor Limburg, zoals onder meer in Digital Skills en voor de Brightlands Smart Services Campus. Maar het kabinet zal dan wel moeten beseffen dat Nederland als enige EU lidstaat nog geen voorstellen heeft ingediend.”

Limburg draagt bij aan toekomst EU

Naast de plannen op het gebied van de aanpak van de grensoverschrijdende gezondheidsrisico’s, de Green Deal en digitalisering, besteedde Von der Leyen in haar toespraak ook aandacht aan de toekomst van de EU.

Komend jaar is het 30 jaar geleden dat het Verdrag van Maastricht werd getekend. “Voor een groeiende generatie zijn de positieve effecten van het Verdrag van Maastricht vanzelfsprekend. We zijn dan ook blij dat Maastricht als een van de gaststeden is gekozen om een burgertop te hosten in het kader van de Conferentie over de Toekomst van Europa. Ursula von der Leyen heeft nu al aangekondigd dat 2022 het Jaar van de Jeugd zal zijn. We roepen de Limburgse jeugd dan ook op hun ideeën over de toekomst van Europa te delen op het online platform van de conferentie over de toekomst van Europa.”, aldus verantwoordelijk gedeputeerde Maarten van Gaans.

Kabinet

Limburg verwelkomt de recente toezegging van Minister van Financiën Hoekstra aan de commissie voor Financiën en de vaste commissie voor Europese Zaken om vanaf oktober het gesprek over het Nederlands RRF plan te hernemen.