Eindrapport Onderzoek OV-concessie Limburg

27 september 2021

Op vrijdag 24 september jl. heeft de Controlecommissie de eindrapportage ‘Onderzoek OV-concessie Limburg' vastgesteld.

De brief van de voorzitter Controlecommissie aan Provinciale Staten met het rapport zijn hierbij gevoegd.

Eindrapportage onderzoek OV-concessie Limburg, brief voorzitter CC aan PS van 27-9-2021.avg (DOC00185743) (pdf, 3.7 MB)