Trendbreuk: De puzzel is compleet!

22 oktober 2021

Om de gezondheid van onze inwoners te verbeteren is samenwerking onwijs belangrijk. Tijdens de Trendbreukconferentie deze week is dit nogmaals onderstreept doordat nóg twee gemeenten aanhaken bij  de bewezen effectieve interventie Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). Daarmee is heel Zuid-Limburg nu JOGG regio!

Met de JOGG-aanpak nemen de zestien aangesloten gemeenten meer verantwoordelijkheid om kinderen binnen allerlei kindomgevingen zo gezond als mogelijk op te laten groeien. Gaan voor een gezond gewicht, dat zijn wij met z’n allen verplicht!

Gedeputeerde Madeleine van Toorenburg: “Tijdens de conferentie ‘Trendbreuk Volop in Actie!’ bleek nogmaals de hoge mate van betrokkenheid bij de diverse partners om samen te werken aan een nog gezondere regio. Als Provincie Limburg ondersteunen wij bewezen effectieve interventies als JOGG van harte, omdat we geloven dat we daarmee de negatieve trends die onze provincie op gezondheidsgebied kent, doorbreken.”

Integrale samenwerking draagt bij aan succes

Met de JOGG-aanpak maakt Zuid-Limburg de fysieke en sociale leefomgeving van kinderen en jongeren gezonder. Deze ambitie sluit nauw aan op de ambities van ‘Zuid Springt Eruit’. De JOGG-aanpak draagt ook bij aan het realiseren van de Trendbreuk en is daarom een van de belangrijke pijlers die onder het programma Trendbreuk valt.
Onlangs hebben de 16 JOGG gemeenten ook samen een regionaal uitvoeringsprogramma gemaakt om samen in te zetten op een gezonder Zuid-Limburg, voor alle kinderen in Zuid-Limburg!

Creëren van gezonde omgeving

Vooraf aan de Trendbreukconferentie is er op donderdag 14 oktober binnen de gemeente Beek en Simpelveld aandacht besteed aan de aansluiting als JOGG-gemeente.
Deze dag stond ook in het teken van de ‘Nationale Groente en Fruitdag 2021’
Op de basisscholen is hier specifiek aandacht aan besteed door middel van een gezonde traktatie en bewustwording van het belang om elke dag voldoende groente en fruit te nuttigen. De Albert Heijn Makado Beek heeft deze dag voor beide gemeenten een bijdrage geleverd door het leveren van de gezonde traktaties!

Wethouder Thijs Gulpen (Simpelveld): “Door het creëren van een omgeving waar alle kinderen gezond en kansrijk kunnen opgroeien, willen we de gezondheidsachterstanden in onze regio aanpakken. Deze achterstanden moet je bij de basis, dus bij de jeugd, aanpakken. De jeugd heeft immers de toekomst. Dit doen we samen met JOGG, want samen kunnen we meer bewerkstelligen dan alleen. Daarom sluiten we graag aan bij JOGG!”

Wethouder Ralph Diederen (Beek): “Bij kinderen en jongeren valt veel winst te behalen als het gaat om gezondheid: " jong geleerd, is oud gedaan”. Als kinderen van jongs af aan opgroeien in een gezonde omgeving, zal het ook eenvoudiger zijn om ook op latere leeftijd gezonde keuzes te maken. Dit geldt voor thuis, op school, in de vrije tijd en bij het sporten. De JOGG-aanpak is een effectieve methode waar de gemeente Beek graag bij aansluit vanwege de integrale en gezamenlijke aanpak.”

Met het aansluiten van de gemeenten Beek en Simpelveld als JOGG-gemeenten is de ‘puzzel’ in Zuid-Limburg compleet, alle 16 Zuid-Limburgse gemeenten zijn vanaf heden JOGG-gemeente.

Meer weten? Kijk dan op de website van Trendbreuk.