Provincie verleent VDL Nedcar ontheffing om door actiegroep vernielde folie te herstellen in het Sterrebos

28 oktober 2021

Eerder dit jaar verleende Provincie Limburg (d.d. 10 juni 2021) aan VDL Nedcar een ontheffing in het kader van de Wet Natuurbescherming. Op basis van deze ontheffing heeft VDL Nedcar dit najaar bomen ingepakt om te voorkomen dat de aldaar voorkomende vleermuizen de holtes in de bomen gaan gebruiken als winterrustplaats. Ter compensatie zijn er eerder door het bedrijf in de directe omgeving onder meer 130 vleermuiskasten geplaatst.

Op 23 oktober hebben actievoerders van circa 15 bomen de folie vernield en illegaal verwijderd. Hiervan is door VDL aangifte gedaan. Om de veroorzaakte schade te kunnen herstellen is door VDL ontheffing aangevraagd. Gedeputeerde Staten hebben hiermee ingestemd, in lijn met eerdere besluitvorming.