Enquêtecommissie heeft langer tijd nodig voor feitenonderzoek

25 oktober 2021

De provinciale enquêtecommissie inzake mogelijke belangenverstrengeling van voormalig gedeputeerde Koopmans, heeft langer tijd nodig voor het onderzoek. Het accountantskantoor dat in opdracht van de enquêtecommissie een feitenonderzoek uitvoert naar het handelen van voormalig gedeputeerde Koopmans bij het project Meer Maas meer Venlo, heeft meer tijd nodig dan verwacht. Het totale eindverslag van de commissie, met daarin de bevindingen van de accountant, werd eind november verwacht, maar de enquêtecommissie heeft het Presidium geïnformeerd dat zij meer tijd nodig heeft.

Voorzitter Aleida Berghorst: “Het gaat om een complex dossier. Het is in het belang van alle betrokkenen en in het belang van Limburg, dat dit complexe dossier zorgvuldig onderzocht kan worden. En daar is simpelweg wat meer tijd voor nodig. Het Presidium heeft hier begrip voor en heeft ons uitstel verleend. Zodra wij meer duidelijkheid hebben over de afronding van het feitenonderzoek, zullen wij aangeven wanneer wij ons eindverslag kunnen presenteren.”

Opdracht aan de commissie

De centrale vraag aan de commissie is om onderzoek in te stellen naar het handelen van voormalig gedeputeerde Koopmans in relatie tot zijn nevenfunctie bij J&T tussenholding en de met de Staten hierover gemaakte beheersafspraken, bijvoorbeeld op het dossier Meer Maas, Meer Venlo. Daarnaast onderzoekt de commissie de wijze waarop hierop toezicht is gehouden. Het doel van de enquête is waarheidsvinding (wat is er gebeurd, tegen welke achtergrond (omstandigheden) vond dat plaats en – zo nodig, een analyse, wat zijn verklaringen?). De commissie benadrukt dat zij de grootst mogelijke onafhankelijkheid, zorgvuldigheid en integriteit zal betrachten.