Provincie roept natuurbeheerders natuurcollectief Natuurrijk Limburg - IKL zich te melden

5 november 2021

De Provincie Limburg heeft van het Natuurcollectief Natuurrijk Limburg-IKL (NaLi-IKL) vernomen dat zij in moeilijkheden verkeren naar aanleiding van de IKL-affaire. Het natuurcollectief kan aangaande het beheerjaar 2020 op dit moment niet aan hun verplichtingen voldoen. Omdat de ontstane situatie onwenselijk is, hebben Gedeputeerde Staten besloten een actieve bijdrage te leveren aan een oplossing.

Geert Gabriëls, portefeuillehouder Natuur namens het provinciebestuur, vindt het belangrijk dat de beheermiddelen die beschikbaar worden gesteld voor natuurbeheer ook voor die doeleinden worden ingezet.

Daarnaast vinden wij het van belang dat leden van het natuurcollectief de zekerheid hebben dat financiële contractverplichtingen worden nageleefd en er sprake is van een stabiele organisatie die haar leden begeleiding kan bieden. Op dit moment biedt het Natuurcollectief NaLi-IKl geen perspectief om aan deze voorwaarden te voldoen.


Deze situatie vindt de Provincie Limburg onwenselijk en daarom willen Gedeputeerde Staten graag duidelijkheid en toekomstperspectief bieden aan de betreffende deelnemers door middel van twee oplossingsrichtingen. De Provincie Limburg onderneemt deze eenmalige actie om herhaling van een eerdere situatie, zoals deze door het natuurcollectief NaLi-IKL is veroorzaakt voor de SNL-beheergelden (Subsidiestelstel Natuur en Landschap) van het jaar 2020, te voorkomen. Meer info over de oplossingsrichtingen en hoe de deelnemers hiervan gebruik kunnen maken, is te vinden op: https://www.limburg.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/aanleg-beheer/