Einstein Telescope doorgeleid naar volgende fase beoordeling Nationaal Groeifonds

1 november 2021

Het project Einstein Telescope heeft een volgende stap gezet op weg naar een bijdrage uit het Nationaal Groeifonds. Dat is het fonds dat het Rijk heeft opgezet om de komende vijf jaar zo’n 20 miljard euro in de Nederlandse economie te investeren. Het kabinet legt de in totaal 37 Groeifonds-aanvragen - in deze zogeheten tweede tranche -  voor aan een speciale commissie die de plannen gaat beoordelen. Ook een aantal andere (deels) Limburgse projecten wordt doorgeleid.

Dat is de strekking van een brief die de ministers Blok (Economische Zaken en Klimaat) en Hoekstra (Financiën) vandaag stuurden aan de Tweede Kamer.

Op basis van de ervaringen in de eerste tranche zijn in deze aanvraagronde eerder ingediende ideeën gebundeld om te komen tot substantiële voorstellen met impact op het nationale groeivermogen. De Limburgse inbreng is onder meer ondergebracht onder het voorstel DuurzameMaterialenNL en AgriBasedChemicals.

Belangrijk voor Limburgse verduurzaming en innovatie

Limburg reageert verheugd op de doorgeleiding van de projecten. Gedeputeerde Stephan Satijn (Economie en Onderwijs): “Investeren in duurzame innovatie en kennisontwikkeling is van groot belang voor de economische groei van onze provincie. Daarom ben ik blij met deze nieuwe stap, op weg naar een definitieve investering vanuit het Nationaal Groeifonds. Morgen informeer ik in Den Haag de leden van de Tweede Kamer over de kansen die de Einstein Telescope biedt voor de regionale en nationale economische groei en doorontwikkeling van onze kenniseconomie. De erkenning van het Rijk, zoals verwoord in de brief van de ministers, helpt enorm bij onze boodschap. Het college van Gedeputeerde Staten kijkt met vertrouwen uit naar het vervolgproces.”

Hoe werkt het Nationaal Groeifonds?

Voorwaarde om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het Nationaal Groeifonds is dat het projecten zijn die de economische groei op de lange termijn stimuleren. Ook moeten de maatschappelijke opbrengsten hoger zijn dan de kosten. Het kabinet maakt een eerste selectie van de door gemeenten, provincies en private partijen ingediende projecten. Die worden vervolgens door een externe commissie beoordeeld. De Tweede Kamer heeft daarna het laatste woord.

De genoemde projectvoorstellen worden door de ministeries ingediend voor een procedurele toetsing bij de Toegangspoort van het Nationaal Groeifonds. Deze Toegangspoort wordt door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) uitgevoerd. In eerste instantie wordt gecheckt of de voorstellen volledig zijn en voldoen aan de toegangspoortcriteria. Het betreft dus nog geen inhoudelijke toetsing of weging.

Volgende stap is dat de voorstellen die voldoen worden doorgeleid naar de commissie van het Nationaal Groeifonds voor de onafhankelijke beoordeling van de voorstellen. In januari wordt bekend welke voorstellen hiervoor in aanmerking komen. Deze voorstellen worden dan inhoudelijk door de commissie en experts doorgelicht. De commissie brengt in haar rapport advies uit aan het kabinet om voorstellen wel of niet te bekostigen. Het kabinet besluit of zij het advies van de commissie overneemt. Het kabinet maakt naar verwachting in april 2022 bekend welke voorstellen een bijdrage vanuit het Nationaal Groeifonds ontvangen.

Meer weten over de Einstein Telescope? Kijk dan op https://www.einsteintelescope.nl/