Begroting 2022-2025 vastgesteld

12 november 2021

Vandaag hebben Gedeputeerde Staten de programmabegroting 2022 voorgelegd ter besluitvorming aan Provinciale Staten. Een meerderheid heeft ingestemd met de begroting.

Gedeputeerde Ad Roest van Financiën:

Door het aannemen van de begroting kan het college zich focussen op de uitvoering van de 32 beleidskaders en 27 majeure projectbesluiten. Het komende jaar richt het college zich daarnaast op het duurzaam waarborgen van de financiële positie.”

In de begroting in één oogopslag wordt inzichtelijk welke inkomsten en uitgaves de Provincie verwacht in het komende jaar.