Adviesrapport voor een beter Limburg gepresenteerd

3 november 2021

Namens de Provincie Limburg heeft gedeputeerde Madeleine van Toorenburg het adviesrapport "Koersen op brede welvaart, navigeren op kennis" van onderzoeker heer Knottnerus in ontvangst genomen. Dit rapport geeft advies over de inzet van kennis voor het sturen op brede welvaart in Limburg. Dit in aansluiting op het advies van de Brede Economische en Sociale Taskforce (BEST, 2020).

Interactieve sessie voor Provinciale Staten

“Wij zijn de heer Knottnerus erkentelijk voor zijn grondige analyse en het betrekken van verschillende stakeholders bij dit advies. De aanbevelingen nemen we graag ter harte om het gesprek aan te gaan met Provinciale Staten“, zegt gedeputeerde Madeleine van Toorenburg (Sociale Agenda, Handhaving, Cultuur en Sport). “De onderzoeker is bereid daarom tijdens de Statencommissie Cultuur en Samenleving van 10 december aanstaande, in een informatieve sessie nader in te gaan op zijn aanbevelingen”.

Meer weten?

Bekijk de speciale themapagina op www.limburg.nl/thema/corona-limburg-0/post-corona/. Het volledige rapport (.pdf) is hier te downloaden en lezen.