Advies over veiligheid- & gebiedsvisie van Chemelot

10 november 2021

Met de presentatie van zowel de gebiedsvisie als veiligheidsvisie zetten de gezamenlijke partners vandaag weer een belangrijke stap in de gezamenlijke ambitie van Chemelot: in 2025 wil Chemelot de veiligste, duurzaamste en meest competitieve chemie- en materialensite van Europa te worden én een ‘goede buur’ zijn en blijven voor de directe omgeving van de site.

Hoe zorgen we er samen voor dat we ook in de toekomst in de omgeving van Chemelot op een veilige, gezonde én duurzame manier kunnen wonen, werken, recreëren, ondernemen en innoveren? Hoe gaan we met de beschikbare ruimte om? En hoe houden we de economie vitaal terwijl we rekening houden met mens en milieu? In de Strategische Gebiedsvisie Omgeving Chemelot geven de gemeenten Sittard-Geleen en Stein, de Provincie Limburg, Chemelot, Brightlands Chemelot Campus en DSM gezamenlijk antwoord op deze vragen. Daarnaast heeft de Technische Veiligheidscommissie (TVC) op verzoek van de provincie Limburg onderzoek gedaan naar de veiligheidsvisie Chemelot en omgeving.

Meer uitleg hierover is terug te lezen in de brief van het provinciebestuur aan Provinciale Staten.

Gebiedsvisie

De strategische gebiedsvisie schetst een samenhangend toekomstbeeld voor de omgeving van Chemelot. Als overheden en bedrijfsleven verkennen we samen de ruimte die we geven aan een innovatieve en circulaire economie. Hoe we werken aan een sterk en gezond stedelijk gebied en een b(l)oeiend landelijk gebied. De aanbevelingen uit de gebiedsvisie worden nader uitgewerkt in concreet uitvoerbare plannen en acties.
Meer weten over het toekomstbeeld voor de omgeving van Chemelot? Of over de samenwerkingsopgaven voor de komende jaren? Kijk dan eens op de website over de Strategische gebiedsvisie of ga naar de website van de gemeente Stein of Sittard-Geleen.

Veiligheidsvisie

Recent heeft ook de Technische Veiligheidscommissie (TVC) aanbevelingen gedaan die helpen om Chemelot en haar omgeving veiliger te maken. Chemelot en overheden werken samen om de aanbevelingen veilig en verantwoord vorm te geven. Het doel van deze visie is: een zo hoog mogelijk veiligheidsniveau op en rond het Chemelot-terrein. Zelfs nog veiliger nog dan voorgeschreven door de wettelijke normen.

Lees hier het volledige rapport van de TVC.


Speciale pagina

Alle andere informatie rondom dit thema is te lezen en downloaden via: www.limburg.nl/chemelot