Werving Programmacommissie Bestuurscultuur Provincie Limburg gestart

21 mei 2021

De werving van de drie commissieleden van het Programma Bestuurscultuur van de Provincie Limburg is gestart. Geïnteresseerde kandidaten moeten vóór 4 juni hebben gereageerd op de oproep, die als bijlage is bijgevoegd.

Gouverneur Remkes heeft 11 mei zijn plan ontvouwd om via een Programma Bestuurscultuur mogelijke integriteitskwesties of onregelmatigheden in het openbaar bestuur in Limburg in de afgelopen tien jaar in kaart te krijgen. Hiervoor is een meldpunt ingesteld. Daarnaast is het bedoeling in kaart te brengen welke maatregelen tussen 2011 en 2021 zijn genomen om een integer openbaar bestuur te bevorderen en dat ook te waarborgen.

Specifieke deskundigheid

Voor de programmacommissie wordt nu gezocht naar drie leden met deskundigheid op verschillende gebieden. Een lid is deskundig in de financieel-juridische en governance-wereld. Een kandidaat moet zijn/haar sporen hebben verdiend als bestuurskundige/politicoloog en ten slotte completeert een ervaren bestuurder of topambtenaar binnen het openbaar bestuur de commissie.

Die commissie opereert onafhankelijk van de Provincie Limburg en van Limburgse politieke partijen. Ze wordt ondersteund door een extern bureau.

Meldingen en interviews

De commissie gaat de informatie die bij het meldpunt terechtkomt vertrouwelijk in behandeling nemen. Daarnaast moeten 40 interviews inzicht geven in de bestuurscultuur in Limburg. Analyse en duiding van de meldingen en de interviews leiden tot het eindrapport van de commissie.