Verkeerslichten kruispunt N556 Gasthuisstraat verdwijnen

20 mei 2021

Verkeerslichten zijn bedoeld om de verkeersveiligheid en/of doorstroming te verbeteren. De verkeersregelinstallatie op het kruispunt N556-Gasthuisstraat in Horst is verouderd en wordt niet vervangen. De Provincie Limburg heeft besloten deze verkeerslichten weg te halen.

Door de aanleg van de Westsingel - en de gewijzigde verkeerssituatie verderop in de Gasthuisstraat - is de verkeersdrukte op de Gasthuisstraat en daarmee ook op dit kruispunt behoorlijk verminderd. De noodzaak van de verkeerslichten op dit kruispunt verdwijnt daarmee. De verkeerslichten zijn daarom 15 december 2020 uitgeschakeld. Vanaf die datum is gedurende drie maanden een praktijktest uitgevoerd waarbij de effecten van het uitschakelen nauwkeurig zijn bekeken. Zo is bekeken of er onveilige verkeerssituaties zijn voorgekomen en/of dat er geen files ontstonden. Dat was niet het geval.

Tijdens de praktijktest is gekeken of het verwijderen van de linksafstrook op de N556 tot problemen zou leiden. Dat was niet het geval. Integendeel; het verwijderen van de linksafstrook vergroot de verkeersveiligheid, omdat hierdoor meer ruimte op het kruispunt ontstaat voor linksafslaande auto’s vanuit de Gasthuisstraat om zich in het midden van het kruispunt op te stellen.

Op basis van deze praktijktest is besloten om de verkeerslichten weg te halen. De verkeerslichten worden in de loop van het jaar verwijderd. De Provincie en gemeente gaan nog in overleg over de definitieve inrichting van het kruispunt. Daar worden ook omwonenden bij betrokken.