Rapport concerncontroller gereed

28 mei 2021

Waarnemend gouverneur Johan Remkes heeft een aantal documenten naar Provinciale Staten gestuurd. Het gaat onder andere om het feitenrelaas van de provinciale concerncontroller naar de rechtmatigheid van bestedingen (subsidies, opdrachten en financieringen) die een relatie hebben met voormalig IKL-bestuurder Vrehen. Hierbij heeft de gouverneur ook een begeleidende brief naar de Staten gestuurd.

Het onderzoeksrapport en de begeleidende brief van waarnemend gouverneur Remkes zijn via deze link onderzoeksrapport en brief terug te lezen.

Verder heeft waarnemend gouverneur Remkes een Mededeling Portefeuillehouder naar Provinciale Staten verzonden waarin hij verslag doet van de voortgang van zijn bestuurlijke opdracht. Via deze link is de Mededeling portefeuillehouder te raadplegen.