Inspraak op levensduurverlenging kernreactoren Doel

26 mei 2021

De Belgische overheid wil de levensduur van de reactoren Doel-1 en Doel-2 van de kerncentrale in Doel verlengen van 2015 tot en met 2025. De kerncentrale Doel ligt in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen, niet ver van Antwerpen en de grens van de provincies Zeeland en Noord-Brabant. Ook de inwoners van de Nederlandse provincie Limburg, ofschoon gelegen op verdere afstand van Doel, mogen hierop hun reactie geven.

Nederlanders kunnen volgens het verdrag van Espoo namelijk schriftelijk zienswijzen indienen op het milieueffectrapport (MER) voor deze levensduurverlenging. Het MER is in opdracht van de Belgische Federale Overheid gemaakt.
De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) bewaakt de nucleaire en stralingsveiligheid in Nederland en heeft op basis van het MER bekeken wat eventuele nadelige grensoverschrijdende radioactieve gevolgen kunnen zijn van het in bedrijf zijn van Doel 1 en Doel 2 voor de periode 2015 tot in 2025. De ANVS heeft haar bevindingen neergelegd in een quick scan en deze is te raadplegen via deze link: Quickscan

Hoe kan ik inspreken?

Inspraak is mogelijk tot en met 15 juni 2021. Het MER, de achtergrondinformatie over de procedure en de (email)adressen waar zienswijzen naartoe gestuurd kunnen worden, zijn te vinden op overheid.nl Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de mogelijkheid om in te spreken georganiseerd.