Eindverslag verkenningsfase en advies gids

21 mei 2021

Het Presidium heeft op vrijdag 21 mei 2021 kennis genomen van het eindverslag verkenningsfase en advies gids inzake vorming nieuw provinciebestuur, naar aanleiding van de aangenomen Motie 2732 Gewijzigd Straus inzake Verkenningsfase ter continuering van de bestuurlijke stabiliteit van Limburg.

Op 16 april 2021 hebben Provinciale Staten de motie 2732 aangenomen. Op 21 april 2021 is de heer Onno Hoes door het Presidium als gids aangesteld om te inventariseren hoe een nieuw provinciebestuur gevormd kan worden dat breed draagvlak geniet binnen Provinciale Staten. Op 22 april 2021 heeft het Presidium ingestemd met de door Onno Hoes voorgestelde ‘Nadere duiding opdracht gids’ en het ‘Protocol gids, ondersteuning en informatie-uitwisseling verkenningsfase’. Op 23 april 2021 is de heer Hoes daadwerkelijk aan de opdracht begonnen.

Eindverslag en advies gids

De heer Hoes heeft verslag gedaan van de verkenningsfase en advies gegeven over de vervolgstappen (zie bijlage).

Presidium

Door het Presidium is besloten om op donderdag 3 juni 2021 een Statenvergadering te beleggen inzake de onderwerpen integriteit en gewenste bestuurscultuur en op 4 juni 2021 een Statenvergadering te beleggen inzake eindverslag verkenningsfase en advies gids.

Eindverslag en advies Gids (pdf, 169 kB)

(1) Voorstel Addendum (pdf, 113 kB)

(2) Voorstel Profielschets (pdf, 46 kB)

(3) Voorstel Portefeuilleverdeling (pdf, 75 kB)

(4) Gespreksnotities ronde 1 en 2 (pdf, 2.2 MB)

Reactie op het eindverslag verkenningsfase en advies gids, brief CdK Remkes van 20-5-2021 (2021-00152897) (pdf, 287 kB)