Update: dassen Roermond

16 maart 2021

Van het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek hebben we het droevige bericht vernomen dat één van de twee jonge dassen uit Roermond die werden opgevangen inmiddels is overleden. Wij betreuren dit. Dries Damiaens van het Natuurhulpcentrum legt uit: ‘Dit is soms hoe het met jonge dieren gaat. De sterkste overleven, de zwakkeren redden het niet altijd. Dat geldt voor de natuur en dat is in ons opvangcentrum niet anders. De tweede jonge das maakt het op dit moment goed. ‘

Op dit moment verblijven nog twee volwassen dassen en een jonge das in het Natuurhulpcentrum. Voor de volwassen dassen wordt door deskundigen gezocht naar een alternatieve uitzetlocatie. De jonge mannetjes das wordt in het Natuurhulpcentrum verzorgd tot het moment dat hij zelfstandig kan overleven in de vrije natuur. Ook voor hem zal een geschikte uitzetlocatie worden gezocht.

Lees ook:
Overzicht situatie dassen Roermond (21 februari 2021)
> Pro­vin­cie Lim­burg wil de twee das­sen bij de tv-to­ren in Roer­mond zo snel mo­ge­lijk naar vei­lig on­der­ko­men bren­gen (12 februari 2021)