Samen bouwen aan de toekomst van Zuid-Nederland

4 maart 2021

De provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland slaan de handen ineen voor verdere innovatie, verduurzaming en economisch herstel in de regio. Europese programma’s kunnen daarbij veel hulp bieden.

Binnenkort gaat een aantal nieuwe programma’s van start dat ondernemers, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties financiële steun biedt om te innoveren en verduurzamen. Kortlopende programma’s die specifiek een reactie zijn op de gevolgen van de COVID-19 pandemie, maar ook langlopende programma’s die tot stand zijn gekomen in nauwe samenspraak met alle belanghebbenden.

Bij wijze van kick off werden deze week tijdens een webinar van Stimulus de regionale uitdagingen en de meerwaarde van samenwerking over provincie- en landsgrenzen heen besproken. Gouverneur Theo Bovens als voorzitter van het Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 (OP-Zuid) en namens Provincie Limburg gedeputeerde Andy Dritty wisselden samen met de gedeputeerden Martijn van Gruijthuijsen van Noord-Brabant, Jo-Annes de Bat van Zeeland hierover van gedachten tijdens deze webinar.

Klik hier Webinar 'Samen bouwen aan de toekomst van Zuid-Nederland' om het webinar terug te kijken. In pfd een verslag van deze online bijeenkomst.