Reactie van het College van Gedeputeerde Staten op vertrek van Ger Koopmans en Hubert Mackus

26 maart 2021

De gedeputeerden Ger Koopmans (Cultuur, Financiën en Integratie) en Hubert Mackus (Landbouw, Landschap en Mobiliteit) hebben hun ontslag aangeboden aan Provinciale Staten. Aanleiding is de twijfel die is gerezen over de besteding van subsidiegelden door de directeur van een van de partners van de Provincie in landschapsbeheer.

Het College van Gedeputeerde Staten heeft vrijdag 26 maart 2021 in een eerste reactie zijn waardering uitgesproken voor de grote bijdrage en inzet die beide gedeputeerden in het extraparlementaire College hebben geleverd ten behoeve van de ontwikkeling van de provincie en haar inwoners.

In de College-vergadering van dinsdag 30 maart 2021 is deze reactie verder uitgebreid en geactualiseerd. Ook is een tijdelijke herverdeling van de portefeuilles afgesproken. Het College heeft Provinciale Staten hiervan op de hoogte gesteld.