Online talkshow over de Gezonde Basisschool van de Toekomst

16 maart 2021

Kinderen worden gezonder als ze op school gezond lunchen, gevarieerd bewegen en in de klas leren over gezond gedrag. Dat blijkt uit de onderzoeksresultaten van het project Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBT). Over dit succesvolle project is nu een speciale talkshow opgenomen om de kennis en inzichten te delen.

De Provincie Limburg heeft samen met onderwijsstichting MOVARE, GGD Zuid Limburg en wetenschappers van de Universiteit Maastricht het concept van de GBT ontwikkeld en uitgevoerd op vier basisscholen in Parkstad. Maar wat komt daar allemaal bij kijken? Waaruit bestaat de gezondheidswinst precies? Hoe kweek je draagvlak onder de ouders voor een GBT? Welke kansen liggen er voor het bedrijfsleven? Denk bijvoorbeeld aan lokale groente- en fruittelers. Hoe gaan we dit duurzaam financieren?

Onder andere over deze vragen is in een talkshow gesproken met uiteenlopende gasten over dit veelzijdige initiatief. Wij hopen dat u ook enthousiast raakt over de Gezonde Basisschool van de Toekomst. Want niets doen is geen optie!

Groen én gezonde school

"De achterstand in gezondheid en participatie in Limburg wil ik ombuigen door een trendbreuk te realiseren bij de jongste generatie: de kinderen in het basisonderwijs", zegt gedeputeerde Robert Housmans (Sociale Agenda, Zorg en Veiligheid). “Als Provincie die koploper is zijn we bereid onze kennis en ervaring te delen/beschikbaar te stellen. Den Haag mag komen kijken hoe wij dat doen en door deze talkshow online ter beschikking te stellen kunnen ook andere geïnteresseerden zoals scholen, gemeenten, ouders meer te weten komen over de Gezonde Basisschool van de Toekomst”.

Gisteren werd bekendgemaakt dat er een vervolgproject gezamenlijk wordt opgestart door Limburgse provinciebesturen in zowel Nederland als België, waarin onderzoekers van de Universiteit Hasselt en Maastricht samen onderzoek gaan doen naar: de Gróene Gezonde Basisschool van de Toekomst.

Stichting Implementatie Gezonde Basisschool van de Toekomst

Door samenwerking van bovenstaande partijen samen met de Rabobank, Kinderopvang Parkstad en met financiële steun van de Provincie Limburg, is de Stichting Implementatie Gezonde Basisschool van de Toekomst opgericht. Hun eerste doel is het aantal deelnemende scholen in 2023 uit te breiden van vier naar dertig.

Ook in Den Haag zijn de positieve resultaten van de GBT inmiddels doorgedrongen. Staatssecretaris Blokhuis van VWS heeft aangegeven voorstander te zijn van een landelijke uitrol van de gezonde schoollunch op basisscholen. Hierover stuurt hij, als zijn politieke erfenis, binnenkort een brief aan de Tweede Kamer.


Terugkijken talkshow

GBT talkshow

De volledige talkshow terugkijken.