Limburg biedt pact voor een sterker Nederland aan in Den Haag

31 maart 2021

Op de dag dat de Kamerleden in Den Haag geïnstalleerd worden biedt Limburg het ‘Limburgs Pact voor een sterker Nederland’ aan in Den Haag. Dit pact is een expliciete uitnodiging aan de Haagse politiek om samen met onze regio over de volle breedte kansen te grijpen en uitdagingen te lijf te gaan. Op het gebied van leren, werken en innoveren, energie, wonen, gezond leven, (inter)nationale verbindingen, natuur- land- en tuinbouw en grensoverschrijdende samenwerking.

Met het nieuwe parlement en straks het nieuwe kabinet willen we een ondernemende overheid zijn. Een overheid met lef, die het aandurft om landelijk beleid regionaal te differentiëren om zo méér en beter effect te bereiken.

In Limburg maken we werk van kansen waarvan de impact beduidend groter is dan onze regio zelf. Kansen op het gebied van groene industrie, levensreddende medische innovaties, future farming en kunstmatige intelligentie. Kansen met betekenis voor Limburg, voor Nederland én voor Europa die we alleen samen kunnen verzilveren. Door een pact te sluiten. Een pact tussen Rijk en Provincie, waarmee we Limburgse bedrijven, burgers, wetenschap en overheden in hun kracht zetten. Om kansen te grijpen voor een sterker Nederland, maar ook om specifieke uitdagingen binnen onze regio te overwinnen. Een sterker Nederland kan niet zonder een krachtig Limburg.

Blue Billywig video embed

Voor een sterker Nederland vragen wij het Rijk om met ons mee te investeren in:

Leren, werken en innoveren

 • Einstein Telescoop
 • Brightlands Campussen
 • RegMedXB
 • Chemelot Circular Hub
 • Circulaire economie
 • Nieuwe bekostiging hoger onderwijs
 • Ruimte voor internationalisering
 • Nieuwe opdrachten voor VDL Nedcar
 • Innovaties in het Midden- en Kleinbedrijf
 • Horeca, Toerisme en Retailsector
 • Vitale arbeidsmarkt

Energie

 • Aanleg essentiële buisleidingen
 • Geothermie
 • Transitie bedrijven
 • Infrastructuur
 • Gebouwde omgeving
 • Mijnwater BV
 • Nationaal isolatieprogramma

Wonen

 • Een passend huis voor elke Limburger
 • Wonen voor specifieke doelgroepen
 • Betaalbare verduurzaming van woningen
 • Ruimte voor woningcorporaties

Gezond leven in Limburg

 • Aanpak sociale problematiek in Zuid-Limburg
 • Geografische spreiding van cultuurmiddelen
 • Restauratie, herbestemming en verduurzaming van het Limburgs erfgoed
 • Gezonde Basisschool van de Toekomst
 • Sport en bewegen na corona
 • Continuïteit van sportverenigingen en - evenementen
 • Immaterieel erfgoed

(Inter)nationale verbindingen

 • De Maaslijn
 • Betere aansluiting IC- en HSL-netwerk
 • Grenseffecten bij mobiliteitsvraagstukken
 • Spoorknooppunt Venlo
 • Modal shift
 • Maastricht Aachen Airport
 • Inzet Deltafonds

Natuur, land- en tuinbouw

 • Instandhouding natuur
 • Toekomstige agro-sector
 • Circulaire bedrijfsmodellen
 • Aanpak leegstand

Grensoverschrijdende samenwerking

 • Grensoverschrijdend beleid
 • Bescherming internationale werknemers
 • Maastricht - debatplaats over Europa
 • Grensoverschrijdende mobiliteit en connectiviteit
 • Grensoverschrijdend wonen en werken
 • Aanpak grensoverschrijdende criminaliteit en ondermijning
 • Grensoverschrijdend innoveren