Gouverneur Bovens: ‘Herdenkingsmunt 30 jaar Verdrag van Maastricht onderstreept belang van het Verdrag’

23 maart 2021

“Ik ben niet zozeer verrast, maar wel erg blij dat de herdenkingsmunt voor ‘30 jaar Verdrag van Maastricht’ er komt. Dit is mooi nieuws. Dat onderstreept nog eens hoe belangrijk dat Verdrag van Maastricht voor Europa en daarmee uiteraard ook voor Nederland is. Los van politieke opvattingen of hoe je tegen de EU aankijkt, is iedereen het er wel over eens dat het Verdrag onmiskenbaar een mijlpaal is. Dit is dan een mooi cadeau voor de 30e verjaardag en een opmaat om volgend jaar stil te staan bij wat dat Verdrag voor mensen betekent. Dan denk je bij een herdenkingsmunt natuurlijk aan de invoering van de euro. Ik ben erg benieuwd naar de ontwerpen voor die herdenkingsmunt. Verzamelaars staan ongetwijfeld in de rij om een exemplaar te bemachtigen.”

Gouverneur Theo Bovens reageert verheugd over het besluit van staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën om in 2022 een herdenkingsmunt te wijden aan deze mijlpaal in de Europese geschiedenis. De gouverneur heeft dit verzoek samen met burgemeester Annemarie Penn van Maastricht en met Martin Paul, voorzitter van het College van Bestuur van Universiteit Maastricht ingediend. Ook de Maastrichtse burgemeester en de UM-voorzitter reageren in soortgelijke bewoordingen.

Ontwerpkeuze

Jaarlijks brengt de Staat twee bijzondere verzamelaarsmunten uit om een bijzonder moment of persoon te eren. De herdenkingsmunt voor het Verdrag van Maastricht in 2022 is de eerste van beide munten in dat jaar. Vandaag start via internet de consultatie naar een geschikt thema voor de tweede herdenkingsmunt.

Na de keuze voor een thema, zoals nu 30 jaar Verdrag van Maastricht, wordt eerst een ontwerpwedstrijd uitgeschreven onder kunstenaars. De staatssecretaris kiest het winnende ontwerp, dat wordt voorgelegd aan het Kabinet van de Koning. De Muntadviescommissie adviseert hierbij.  Hierna volgt de uitwerking van het ontwerp en vervolgens de ceremoniële eerste muntslag. De herdenkingsmunt zal worden geslagen en verkocht door de Koninklijke Nederlandse Munt (KNM). Het is nog niet bekend wanneer de ceremoniële muntslag van de munt over 30 jaar Verdrag van Maastricht plaatsvindt.

Stimulans

De herdenkingsmunt en de recente verlenging van het Erfgoedlabel voor het Verdrag van Maastricht zijn extra stimulansen voor de koers die de Provincie Limburg, gemeente Maastricht en Universiteit Maastricht als partners hebben ingezet met het meerjarige programma Maastricht Working on Europe (MWoE). Daarin speelt blijvende aandacht voor de totstandkoming van het Verdrag van Maastricht een grote rol.

Op 7 februari 1992 in het Gouvernement aan de Maas werd getekend. Het Verdrag is een mijlpaal in de Europese geschiedenis. Het vormde de basis voor de Europese Economische en Monetaire Unie (EMU), meer Europese samenwerking, Europees burgerschap en de invoering van een gemeenschappelijke munt de euro.

Maastricht Working on Europe

Het doel van Maastricht Working on Europe, dat wordt uitgewerkt en uitgedragen door Studio Europa Maastricht namens de drie partners, is Maastricht en de regio te positioneren als werk- en ontmoetingsplaats voor gesprek, debat, en kennis- en visieontwikkeling rondom Europese thema's. Deze bijzondere combinatie van kennis en debat voor en door burgers, beleidsmakers, opinieleiders en onderzoekers draagt bij aan de vorming van het Europa van vandaag en het Europa van morgen.