Gouverneur Bovens: ‘Limburgers hebben recht op duidelijkheid over integriteitskwestie’

24 maart 2021

Gouverneur Bovens beschouwt de publicatie in NRC handelsblad van 23 maart 2021 als een melding integriteit. Als gevolg daarvan heeft hij de externe adviseur Integriteit Provinciale Staten verzocht een voorstel te doen voor een extern te beleggen integriteitsonderzoek.

Zo bericht hij aan Provinciale Staten op 23 maart.


Gouverneur Theo Bovens:


Ik ben geschrokken van het artikel in het NRC. Het roept het beeld op van onoorbare politieke beïnvloeding. De vraag is of dat klopt. Ik vind dat de Limburgers recht hebben te weten hoe de vork in de steel zit. Daar moet snel duidelijkheid over komen. Dat is ook in het belang van degenen die in het artikel genoemd worden. Zit het fout, dan moeten we dat aanpakken. Is integriteitsschending niet aan de orde, dan moet die zweem er van af.

Ook Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van de publicatie een brief gestuurd aan Provinciale Staten. Zij hebben de onafhankelijke concerncontroller van de Provincie de opdracht gegeven om de feiten in beeld te brengen. Dit gebeurt ten behoeve van de beantwoording van de ingediende vragen van Provinciale Staten en daarmee ook de vragen van de media.