Europees Erfgoedlabel voor Verdrag van Maastricht voor vier jaar verlengd

12 maart 2021

De Europese Commissie heeft deze week bekendgemaakt het prestigieuze Europees Erfgoedlabel voor het Verdrag van Maastricht voor vier jaar te verlengen. Het is de eerste verlengingsperiode sinds de toekenning van het label in februari 2018.

Het 'European Heritage Label' (EHL) is een initiatief van de Europese Unie en wijst locaties aan die een sleutelrol hebben gespeeld in Europa en bij de totstandkoming van de Europese Unie. Locaties die het label krijgen, staan symbool voor de Europese idealen, waarden, geschiedenis en integratie.

Samenwerking

De Europese Commissie roemt bij de motivatie voor de verlenging van het Europees Erfgoedlabel met name het neerzetten van de Europese betekenis van het Verdrag, de digitalisering van de archieven en het adresseren van milieu en duurzaamheid. Voor de komende jaren spoort de Commissie aan om ten volle de samenwerkingskansen met andere labelhouders te benutten en de meertaligheid te ontwikkelen. Voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap als formele aanvrager een open uitnodiging om samen met de regio het Europees Erfgoedlabel steviger te verankeren.

Verdrag

De verlenging is een extra stimulans voor de koers die de Provincie Limburg, gemeente Maastricht en Universiteit Maastricht als partners hebben ingezet met het meerjarige programma Maastricht Working on Europe (MWoE). Een van de programmalijnen richt zich op het vertellen en uitdragen van de totstandkoming van het Verdrag van Maastricht dat op 7 februari 1992 in het Gouvernement aan de Maas werd getekend. Het Verdrag is een mijlpaal in de Europese geschiedenis. Het vormde de basis voor de Europese Economische en Monetaire Unie (EMU), meer Europese samenwerking, Europees burgerschap en de invoering van een gemeenschappelijke munt de Euro.

Uitgestoken hand naar Europa

Gouverneur Theo Bovens is uiteraard blij met de verlenging van het Europees Erfgoedlabel: “Het Verdrag van Maastricht is zo belangrijk voor Europa en dat geldt daarmee ook voor de stad waarnaar het Verdrag is genoemd. Volgend jaar viert het Verdrag van Maastricht zijn 30e verjaardag. Dit is alvast een mooi cadeau en tevens opmaat om in 2022 stil te staan bij het belang ervan. De verlenging van het label bewijst dat ook immaterieel Europees erfgoed hier zorgvuldig gekoesterd wordt als 'Nederlands uitgestoken hand naar Europa’, zoals premier Lubbers Maastricht destijds typeerde.”

Maastricht Working on Europe

Het doel van Maastricht Working on Europe, dat wordt uitgewerkt en uitgedragen door Studio Europa Maastricht namens de drie partners, is Maastricht en de regio te positioneren als werk- en ontmoetingsplaats voor gesprek, debat, en kennis- en visieontwikkeling rondom Europese thema's. Deze bijzondere combinatie van kennis en debat voor en door burgers, beleidsmakers, opinieleiders en onderzoekers draagt bij aan de vorming van het Europa van vandaag en het Europa van morgen.