Breed debat over toekomst EU

10 maart 2021

De voorzitters van de drie Europese instellingen, het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie hebben vandaag de Gezamenlijke verklaring over de Conferentie over de toekomst van Europa ondertekend. In deze conferentie krijgt de burger de mogelijkheid om aan een breed debat over de toekomst van de EU deel te nemen en de toekomst van de EU vorm te geven.

De start van de Conferentie is op 9 mei – Dag van Europa – in Straatsburg. De dialoog met de burger staat daarin centraal. Volgend jaar viert het Verdrag van Maastricht zijn 30e verjaardag. In aanloop naar deze bijzondere viering zal er door Studio Europa in samenwerking met het Europees Comité van de Regio’s in juni een debat over burgerparticipatie worden georganiseerd.

Verdrag van Maastricht

Bij de start van de Conferentie op 9 mei staat de dialoog met de burger centraal. Europees burgerschap verdient hier een bijzondere plek, omdat het voor het eerst werd opgenomen in het Verdrag van Maastricht dat op 7 februari 1992 in het Gouvernement aan de Maas werd getekend.

De drie Europese instellingen organiseren een reeks evenementen waar burgers hun mening kunnen geven over de kwesties die voor hen van belang zijn. Op die manier spelen ze een grotere rol bij het vormgeven van toekomstige beleidsmaatregelen en ambities. Via een interactief meertalig digitaal platform worden evenementen in de hele EU georganiseerd.

Uitdagingen

De onderwerpen waarover gesproken kan worden, moeten een weerspiegeling zijn van de gebieden waarop de EU bevoegd is op te treden of waarop het optreden van de EU voordelen kan bieden voor haar burgers. Uitdagingen zoals de gevolgen van de COVID-19 pandemie maar ook beleidsthema’s uit de strategische agenda van de EU zoals de groene en digitale transformatie, economische en sociale kwesties komen aan bod. Uiteraard kunnen burgers ook zelf onderwerpen aandragen die ze belangrijk vinden. De resultaten van deze evenementen zullen in het voorjaar van 2022 gepresenteerd worden.

Dertig jaar

Volgend jaar viert het Verdrag van Maastricht zijn 30e verjaardag. Het debat over burgerparticipatie in juni is de aanloop naar de bijzondere viering volgend jaar. De Provincie Limburg, de Universiteit van Maastricht en de Gemeente Maastricht werken via het programma Working on Europe aan de positionering van Maastricht en de regio als plek waar burgers elkaar ontmoeten voor debat en dialoog over Europa. Expertisecentrum Studio Europa Maastricht draagt die ambitie uit.