Start onderzoek provinciaal bestuurlijk handelen inzake IKL-directeur

15 juni 2021

Naar aanleiding van de berichtgevingen over het handelen van IKL-directeur Herman Vrehen is, zoals bekend, een onderzoek aangekondigd naar de feitelijke rol van de voormalige gedeputeerden Koopmans, Mackus en Van der Broeck in relatie tot de gang van zaken rond de heer Vrehen en diens ondernemingen. De verantwoordelijkheid voor dit onderzoek is onlangs in goed overleg overgenomen door Commissaris van de Koning Remkes, nadat deze aanvankelijk bij de Commissie Integriteit van Provinciale Staten was belegd. Conform de geldende regels voor werving en aanbesteding zijn ook voor dit onderzoek inmiddels de onderzoekers geselecteerd. Dit betreft: prof. dr. Wim Derksen en prof. dr. mr. Ernst ten Heuvelhof.

Beiden zijn onafhankelijk en hebben geen persoonlijke of functionele relatie met de te onderzoeken bestuurders noch met hun netwerk binnen de Provincie Limburg. Professor Derksen zal als voorzitter van het onderzoeksteam functioneren. Streven is het onderzoek af te ronden op 1 september.

In een verzonden brief aan de leden van Provinciale Staten geeft de gouverneur meer uitleg over de start van het onderzoek.