Ontwerp-omgevingsverordening ter inzage

3 juni 2021

Op 25 mei 2021 heeft het College van Gedeputeerde Staten de ontwerp-omgevingsverordening vastgesteld. Deze ontwerp-omgevingsverordening ligt vanaf maandag 7 juni 2021 gedurende zes weken ter inzage.

De ontwerp-omgevingsverordening met toelichting en kaarten is vanaf maandag 7 juni 2021 via omgevingsverordening in te zien. Naar verwachting wordt de omgevingsverordening in december 2021 in Provinciale Staten behandeld.