Leden programmacommissie bestuurscultuur bekend

15 juni 2021

In een brief heeft de waarnemend Commissaris der Koning aan Provinciale Staten en alle Limburgers bekendgemaakt wie er geselecteerd zijn om zitting te nemen in de programmacommissie die onderzoek gaat doen naar de Limburgse bestuurscultuur. Dit zijn: Arno Visser (president van de Algemene Rekenkamer), Paul Frissen (decaan en bestuursvoorzitter Nederlandse School voor Openbaar Bestuur en hoogleraar bestuurskunde aan Tilburg University) en Kitty Nooy (oud-hoofdofficier van justitie, was acht jaar landelijk portefeuillehouder integriteit bij het Openbaar Ministerie).

Op 11 mei maakte waarnemend gouverneur Johan Remkes bekend dat de Provincie Limburg start met het Programma Bestuurscultuur. Dit programma beoogt te komen tot een ‘foto’ van de huidige Limburgse bestuurscultuur, inclusief een sterkte-zwakteanalyse. Dat levert bouwstenen op voor de doorontwikkeling van de bestuurscultuur in Limburg en voor het herstel van vertrouwen, na een aantal recente integriteitskwesties.

Op 21 mei startte de werving en zijn de profielen met specifieke deskundigheidseisen vrijgegeven. Geïnteresseerde kandidaten konden hierop voor 4 juni reageren. In de zojuist verzonden brief aan de leden van Provinciale Staten geeft de gouverneur meer uitleg over de geselecteerde leden en de commissie.

Voor nadere informatie lees de bijbehorende documenten (pdf, 43 MB).