Eindadvies formateur Onno Hoes

10 juni 2021

Vandaag, donderdag 10 juni 2021, heeft formateur Onno Hoes zijn advies aan Provinciale Staten aangeboden.

Het advies van de heer Hoes is om de Commissaris van de Koning te verzoeken om op korte termijn de formatie af te ronden door zélf mensen voor te dragen om te komen tot een (kern)College. De heer Hoes geeft aan dat zes van de zeven formerende partijen bereid en in staat zijn om een kandidaat gedeputeerde bij de Commissaris van de Koning aan te leveren binnen het door hem beoogde tijdschema gericht op benoeming per 2 juli 2021.

Tevens doet de heer Hoes de suggestie om vanuit de noodzaak van verbinding met de andere partijen en de noodzaak van een breed draagvlak in de Staten, ook andere partijen in Provinciale Staten te vragen naar hun bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen. De reeds eerder opgestelde profielschets en de indicatieve portefeuilleverdeling kunnen hierbij van waarde zijn. Kennis van het openbaar bestuur, goede duale verhoudingen en politieke werkelijkheden en verbintenissen zijn van het grootste belang om het volwassen samenspel binnen uw Staten en tussen de Staten en het College van Gedeputeerde Staten vorm te geven.

Lees hier het eindadvies van formateur Onno Hoes (pdf, 537 kB)