Werkplan waterstof aangeboden aan staatssecretaris

7 juli 2021

Woensdagmiddag 7 juli is het werkplan Nationaal Waterstof Programma aangeboden aan staatssecretaris Dilan Yeşilgöz-Zegerius. Provincie Limburg heeft de afgelopen tijd samen met andere Provincies en met belanghebbenden en beslissers uit de waterstofwereld gewerkt aan het bediscussiëren en bundelen van ambities, knelpunten, acties, rollen, en toekomstvisies. Het werkplan is een startpunt en tevens een roep om sturing en duidelijkheid van het nieuwe kabinet.

Waterstof zal op termijn een belangrijke rol vervullen in de wereldwijde energietransitie en het bereiken van klimaatdoelen. Om die reden heeft de Provincie Limburg een waterstofagenda vastgesteld. Vanuit deze agenda is de Provincie actief in diverse netwerken.

Gedeputeerde Maarten van Gaans van Energie:

Als Provincie blijven wij samen met andere provincies en ministeries in gesprek om keuzes die op rijksoverheid niveau liggen vorm te geven en te ondersteunen. Dit doen wij vanuit decentrale en regionale samenwerking. Daarnaast kijken wij kritisch naar welke toegevoegde waarde wij, als regionale overheid, kunnen leveren in het op gang brengen van de waterstofeconomie in Limburg en over de (internationale) grens. Dat alles doen we om de kansen die Nederland en Limburg hebben op het terrein van waterstof te benutten, ten behoeve van de invulling van onze klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050 en het ondernemen van toekomstgerichte, duurzame, economische activiteiten.

Het volledige nieuwsbericht over het aanbieden van het werkplan is op de website nationaalwaterstofprogramma.nl te lezen.